Gepost door Green Business Club - Waterweg
2019/09/27 geplaatst in Afval, Algemeen, Circulair, Energie, Mobiliteit

GBC Waterweg opgericht als koepel van samenwerkingsplatform Riverboard

De drie grootste ondernemersverenigingen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bundelen de krachten met hun gemeenten en de provincie Zuid-Holland in de ‘Riverboard’. Ondernemers, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan hierin werken aan een efficiënte en bestendige welvaartsgroei van de regio, zowel nú als op de lange termijn. Het eerste succes is al behaald: verschillende stichtingen die als doel hebben de regio te verduurzamen zijn ondergebracht onder Green Business Club Waterweg, een koepel van de Riverboard. 

Samenwerkingen zoals deze, ook wel ‘quadruple-helix’ samenwerkingen genoemd vanwege de 4 verschillende deelnemende partijen, zijn in opkomst. De overheid doet steeds meer projecten samen met burgers en ondernemers in de steden, met de maatschappij als volwaardige en mondige gesprekspartner.

De Riverboard streeft naar een inclusieve economische groei, waarin niet winstmaximalisatie maar economisch succes met een maatschappelijke meerwaarde (impact-economie) centraal staat. De bouwstenen voor het goede, vooruitstrevende ondernemersklimaat dat nodig is om de overgang naar een nieuwe economie mogelijk te maken zijn: nieuwe ondernemingsmodellen, producten en diensten, nieuwe samenwerkingsvormen, de ontwikkeling en begeleiding van start ups en nieuwe wet- en regelgeving.

De initiatiefnemers van de Riverboard organiseren continue onderzoek onder de achterban van de 4-helix bloedgroepen, met name onder bedrijven. Ze brengen zo in kaart hoe men de toekomst ziet, wie waarmee bezig is en waar de verschillende partijen tegenaan lopen. Wanneer uit die data kansrijke onderwerpen bovendrijven zal de Riverboard de verschillende 4-helix belanghebbenden bij elkaar brengen om zo een sterk economisch cluster te vormen. De Riverboard noemt dit ook wel het ‘dorpsplein’.

“Met de Riverboard organiseren we een snellere uitwisseling van kennis en verbinding van (bestaande) initiatieven, wat tot efficiëntere welvaartsgroei in de regio zal leiden. Waar het nu soms nog stroperig is, gaat de Riverboard de economische groei in een stroomversnelling brengen”, voorspelt Chris Oerlemans, voorzitter van het nieuwe 4-helix samenwerkingsverband.

En de Riverboard maakt een vliegende start! Het eerste succes wordt al ingeboekt. In de Waterweg gemeenten waren verschillende stichtingen opgericht die bezig waren met verduurzaming van de regio. Deze partijen zijn nu allen onder de koepel van de Riverboard samengebracht in de Green Business Club. Met vereende krachten èn budgetten wordt er nu gezamenlijk gewerkt aan de volgende 4 thema’s:

  • Implementatie van Circulaire Economie in Waterweg
  • Verduurzaming van bedrijven en bedrijventerrein
  • Duurzaam Vervoer en Mobiliteit
  • Duurzame energiebesparing en -opwekking