Gepost door Green Business Club - Rotterdam Alexander
2024/02/22 geplaatst in Energie

GBC Rotterdam Alexander zet Routekaart om in concrete projecten en onderzoekt haalbaarheid Smart Energy Hub

Met een stap naar een duurzamere toekomst, start GBC Rotterdam Alexander een nieuw initiatief. De projectgroep Energie van GBC Rotterdam Alexander voert namelijk binnenkort een haalbaarheidsstudie uit voor een Smart Energy Hub, in opdracht van de gemeente Rotterdam en in samenwerking met de participanten. De Smart Energy Hub belooft een innovatieve oplossing te worden voor de energiebehoeften van het zakendistrict. Door slim gebruik te maken van technologieën, zoals slimme (digitale) netwerken, energieopslag en duurzame energiebronnen, streeft de projectgroep ernaar om de ecologische voetafdruk van het district aanzienlijk te verminderen.

Dit initiatief komt voort uit twee jaar van intensieve verkenning en samenwerking binnen de projectgroep Energie. In nauwe samenwerking met participant RoyalHaskoningDHV en dankzij ondersteuning van de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland werd vorig jaar de ‘Routekaart Energieneutraal Rotterdam Alexander’ ontwikkeld.

Uitvoeringsagenda Energieneutraal Rotterdam Alexander
Na het opstellen van de Routekaart heeft de projectgroep Energie de ambitie uitgesproken om deze plannen om te zetten in concrete projecten. Participant Arcadis is namens de projectgroep Energie en de gemeente aan de slag gegaan met het opstellen van de ‘Uitvoeringsagenda Energieneutraal Rotterdam Alexander’.
De Uitvoeringsagenda, die parallel loopt aan het initiatief van de haalbaarheidsstudie van de Smart Energy Hub, omvat verschillende maatregelen om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Onder deze maatregelen vallen onder andere het benutten van zon op daken en het implementeren van zonne-energie langs de infrastructuur, zoals de taluds van het spoor en langs de rijksweg A20 en het ontwikkelen van solar carports op strategische locaties.
“De omzetting van onze ambitieuze Routekaart naar concrete projecten is een cruciale stap in ons streven naar een energieneutraal zakendistrict. Met de inzet van Arcadis en de andere participanten zijn we ervan overtuigd dat we aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken in onze duurzaamheidsagenda.”, benadrukt Jan van Nieuwenhuijzen, voorzitter van de projectgroep Energie.

Deze projecten, naast het lopende initiatief voor de haalbaarheidsstudie van de Smart Energy Hub, illustreren de vastberadenheid van GBC Rotterdam Alexander om actief bij te dragen aan een duurzamere en meer veerkrachtige toekomst voor de gemeenschap en het milieu. Met continue inspanning en samenwerkingen hoopt GBC Rotterdam Alexander een inspiratiebron te zijn voor andere zakendistricten en gemeenschappen wereldwijd.

Meer informatie
Ben je ook gevestigd in het commercieel zakendistrict van Rotterdam Alexander en wil je een bijdrage leveren aan de projecten van GBC Rotterdam Alexander? Word participant en stuur dan een mail naar carola@greenbusinessclub.nl.