2023/06/02 geplaatst in Logistiek

GBC Nederland partner City Hub opent nieuw logistiek centrum

Op 1 juni opende onze landelijk partner City Hub een nieuwe logistiek centrum: City Hub Groningen. Vanaf de City Hub worden kantoren van de gemeente Groningen, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), provincie Groningen en de Belastingdienst op duurzame wijze bevoorraad. Andere bedrijven en organisaties zijn ook van harte welkom om mee te doen met dit initiatief.

De City Hub Groningen bevindt zich aan de Rostockweg, ten oosten van de binnenstad. Vanaf daar verzamelt City Hub Groningen de goederen, slaat deze op en vervoert ze vervolgens naar verschillende bestemmingen in de stad. Het vervoer wordt gedaan in samenwerking met Jan de Jong Verhuizingen en Go-Fast fietskoeriers & Stadslogisitek en vindt plaats via milieuvriendelijke transportmiddelen, zoals elektrische wagens en bakfietsen. Hierdoor wordt de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling verminderd. Ook is er door de bundeling van de bevoorrading minder vrachtverkeer in de binnenstad, waardoor er meer ruimte ontstaat voor voetgangers en fietsers.

De City Hub Groningen speelt alvast in op het voornemen van de gemeente Groningen om in 2025 in de binnenstad een zero-emissiezone in te voeren. Binnen die zone mag bevoorrading alleen plaatsvinden zonder schadelijk uitstoot van gassen, dus: elektrisch, op waterstof of op de fiets.

Proefperiode
De City Hub is er in eerste instantie voor een proefperiode van een jaar. Rijksuniversiteit Groningen monitort de resultaten. Als de City Hub goed bevalt, dan blijft deze bestaan en wordt de hub misschien wel uitgebreid. De City Hub Groningen werkt nu samen met de gemeente Groningen, DUO, provincie Groningen en de Belastingdienst, maar ook andere bedrijven en organisaties zijn van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten. Geïnteresseerden kunnen zich melden via www.cityhub.nl/groningen.