GBC Nederland brengt duurzaamheid in beeld met dashboard

Green Business Club ontwikkelt in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een duurzaamheidsmeting gekoppeld aan een online dashboard. Om zo overzichtelijk de duurzame voortgang van de lokale GBC’s in kaart te brengen.

GBC vindt het belangrijk, als impactorganisatie, om haar impact op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen. Om zo te zien of een lokale club op de goede weg is en te kunnen bepalen waar nog veel te doen is. Met deze motivatie ontwikkelt GBC in samenwerking met de RVO een duurzaamheidsmeting gekoppeld aan een online dashboard. Deze meting is gericht op het monitoren van de verduurzaming van de zakelijke gebieden in Nederland en haar, in Nederland gevestigde, participanten. Deze meting zal jaarlijks terugkomen.

Om de meting uit te voeren heeft GBC gegevens nodig van haar participanten, deze worden met behulp van bijgevoegde vragenlijst bij hen opgevraagd. Deze gegevens worden samen met de resultaten van de gerealiseerde projecten van een lokale GBC verwerkt in een professioneel dashboard. Het doel is niet om bedrijfsgegevens openbaar te maken, maar wel om (anonieme) verbruiksgegevens openbaar te maken en te benutten. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de aangeleverde gegevens, in lijn met onze privacyverklaring.

Onlangs is de meting bij GBC Zuidas onder haar participanten uitgezet. Voor deze meting hebben de participanten vragen beantwoord binnen de thema’s van GBC Amsterdam Zuidas: energie, afval vrij, mobiliteit, water & groen en mensen. Echter, zal er een aangepaste vragenlijst komen voor elke lokale GBC, die aansluit bij de thema’s van de desbetreffende GBC. Het invullen van de vragenlijst bedraagt ongeveer 30 minuten, afhankelijk van hoe gemakkelijk de gegevens intern zijn op te halen.

De planning is om in 2019 zoveel mogelijk lokale GBC’s de meting te laten uitvoeren, zodat zij vanaf volgend jaar de duurzame voortgang kunnen monitoren. Deze duurzaamheidsmetingen faciliteren uiteindelijk de mogelijkheid om de verschillende lokale clubs met elkaar te kunnen vergelijken.

Neem contact op met Demi Alders voor meer informatie  | demi@greenbusinessclub.nl.