Gepost door Green Business Club - Beatrixkwartier
2020/06/02 geplaatst in Energie

ENGIE presenteert routekaart Energieneutraal Beatrixkwartier

Eind 2019 tekenden verschillende participanten van  Green Business Club Beatrixkwartier (GBCB) een ambitieverklaring om voor 2030 energieneutraal te zijn. De eerste stap is een plan van aanpak hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau te realiseren. Dit onderzoek is uitgevoerd door ENGIE, die het onlangs presenteerde aan opdrachtgevers én betrokkenen van andere lokale Green Business Clubs.

MN, Nationale Nederlanden, World Trade Center The Hague, Gemeente Den Haag, Bouwinvest (eigenaar gebouwen WTC The Hague en Centre Court) en Cromwell Property Group (o.a. eigenaar gebouw Nationale Nederlanden) tekenden de ambitieverklaring voor een energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030, waarbij energieneutraal betekent dat er evenveel energie – bij voorkeur lokaal – duurzaam opgewekt wordt als dat er verbruikt wordt.

Samenwerking biedt meer mogelijkheden qua verduurzaming dan individuele acties. Arjen van ’t Klooster, manager facilities MN en voorzitter van GBCB:  “Als MN hebben we hoge ambities op het gebied van energie. Ik loop tegen de grenzen aan van wat ik kan binnen ons eigen gebouw, ik moet verder kijken. Dat is de drijfveer om ook met betrekking tot energie de samenwerking op te zoeken.” ENGIE inventariseerde vraag en aanbod en de onderlinge kansen in het gebied. Het eindproduct betreft voor alle gebouwen een apart plan van aanpak met concrete stappen voor energiebesparing, het inzichtelijk maken van koppelkansen om samen grote stappen te zetten en een routekaart met onderliggende rapportage.

De aanpak voor het Beatrixkwartier lijkt ook geschikt voor andere lokale Green Business Clubs. Nina van den Berg, projectmanager Energie bij GBC Zuidas: “Ook in Zuidas is energie een belangrijk thema, met onder andere het project Zuidas zonder Aardgas. Misschien dat ook hier een aantal partijen zich willen uitspreken voor een Energieneutrale Zuidas, waarbij zo’n onderzoek en daaruit volgende  routekaart een eerste stap zou zijn.”