Gepost door Green Business Club Zuidas
2023/04/04 geplaatst in Energie

Energieneutrale Zuidas: met routekaarten richting Paris Proof

Vanuit het actienetwerk 15% GasTerug is er een plan van aanpak opgesteld voor collectieve quick wins binnen kantoorgebieden. Door middel van een drietrapsaanpak, werken bedrijven naar een energiebesparende situatie toe. Voor stap 3 zijn individuele routekaarten opgesteld voor gebouwen in samenwerking met Arcadis en EQUANS. Deze zijn vorige maand opgeleverd in een sessie met alle stakeholders: van huurders, tot eigenaren en beheerders. Het resultaat mag er zijn!

De routekaarten bieden een route naar Paris Proof, oftewel energieneutraal in 2030. Bij gebouwen ontbreekt het soms aan inzicht in daadwerkelijk verbruik, zeker in het geval van bedrijfsverzamelgebouwen. Daarnaast kan de aanwezigheid van duurzame techniek, een BREEAM In-Use certificering op de pijler asset en het hebben van relatief goede labels zorgen voor energie-efficiëntie op papier, resulteren in niet-gevoelde urgentie bij gebouweigenaren en -gebruikers. Deze efficiëntie zegt nog niets over de daadwerkelijke prestatie.

De drietrapsaanpak
De eerste stap van deze aanpak betreft het uitdoen van de lichten. Verschillende bedrijven in Zuidas zijn daar druk mee bezig en nemen deel aan onze campagne ‘Zuidas doe(t) het licht uit!’. Stap twee omhelst het slimmer inregelen van de klimaatsystemen. Zo stond de verwarming afgelopen winter op veel kantoren een graadje lager en gaat de airco en ventilatie deze zomer juist een graadje hoger. En tot slot zijn er, voor stap drie, individuele routekaarten opgesteld voor gebouwen.

De handen ineen geslagen
Voor het maken van de routekaarten in Zuidas, hebben wij de armen ineen geslagen met Arcadis en EQUANS. Middels een schouw van het gebouw en het analyseren van data, konden deze partijen de huidige situatie analyseren. Ook werd inzichtelijk gemaakt welke informatie nog ontbreekt. De routekaarten geven vervolgens inzicht in hoe er op de korte termijn energie kan worden bespaard en wat de route richting Paris Proof in 2030 is. Maatregelen werden geclassificeerd in korte termijn maatregelen (Good Housekeeping), middellange termijn maatregelen (Efficiency/Vervanging en lange termijn maatregelen (Onderzoek).

Oplevering eerste drie routekaarten
In januari was de oplevering van de eerste drie routekaarten met een uitgebreide presentatie door Arcadis en EQUANS. In het rapport staan niet alleen routes voor de individuele gebouwen, maar ook voor Zuidas als gebied naar energieneutraal. Inmiddels zijn we twee maanden verder en hebben we een rondvraag gedaan hoe het ervoor staat. De deelnemende bedrijven geven aan gelijk met het laaghangend fruit, oftewel de Good Housekeeping maatregelen, te zijn begonnen. Ook zijn ze bezig met de lange termijn maatregelen te onderzoeken en worden plannen gesmeed.

De drietrapsaanpak wordt momenteel in 11 verschillende gebieden uitgerold, resulterend in een database van bijna 30 routekaarten. Dit biedt een mooi portfolio van verschillende soort kantoorpanden, van een afdeling in een bedrijfsverzamelgebouw, een single-tenant gebouw tot aan een hotel.

Ook benieuwd naar de routekaarten? Je leest er meer over in het document ‘Energieneutrale Zuidas’.

Meer informatie
Heb je vragen hierover? Neem contact op met projectmanager Energie Lara Jongejans via lara@greenbusinessclub.nl.