Participanten van de acht lokale Green Business Clubs werken met elkaar aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving. In steeds meer steden en op bedrijventerreinen neemt de druk toe door de hoeveelheid busjes en auto’s die producten en diensten leveren. Binnen de Green Business Clubs wordt daarom samengewerkt tussen private en publieke partijen om de inkomende en uitgaande transport te verminderen en te vergroenen. Zo wordt gebouwd aan gezonde en leefbare woon- en werkomgevingen.

ROADMAP NAAR EMISSIEVRIJE STADSLOGISTIEK

Op 4 maart 2019 presenteerden verschillende Green Business Clubs hun werkwijze tijdens het symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Emissievrije Stadslogistiek’ (georganiseerd in samenwerking met landelijk partner Hulshoff bv, Topsector Logistiek, Districon en Rabobank).

Gezamenlijke ambitie vormen
GBC Utrecht Centraal, GBC Amsterdam Zuidas, GBC Den Haag Beatrixkwartier en GBC Rotterdam Alexander tekenden de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en onderschrijven hiermee de ambitie om de gebieden in 2025 emissievrij te laten bevoorraden. Voor veel participanten is deze stap het meest ingewikkeld. Corporate Antropoloog Walter Faaij sprak tijdens het symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Emissievrije Stadslogistiek’ over cultuurverandering binnen bedrijven.

Onderzoek voor inzage in mogelijkheden en urgentie
In Utrecht en Amsterdam hebben de Green Business Clubs onderzoeken laten uitvoeren naar de inkomende stromen van participanten. Hierbij werd onder andere onderzocht welke leveranciers het gebied in komen, de frequentie, het soort product, het volume en de tijdsduur. Na een analyse is goed te zien waar enerzijds de pijnpunten en anderzijds de mogelijkheden liggen. Zo wordt een gezamenlijke basis gelegd voor verdere projecten.

Verminderen
Bij de participanten van de Green Business Clubs kan na het verzamelen van data worden onderzocht op welke manier wordt ingekocht en kunnen intern stappen worden gezet om transport te verminderen. Daarnaast kan worden besloten meer lokaal te bestellen.

Verslimmen
Participanten werken als buren met elkaar samen om de stromen die overblijven te verslimmen en leveringen te bundelen. Zo worden gesprekken gevoerd met leveranciers om meer duurzame routes te rijden en worden hubs onderzocht als mogelijke oplossing. Daarnaast wordt bijvoorbeeld post- en pakketbezorging slimmer gemaakt door pakketkasten of pick-up points te gebruiken in het gebied.

Vergroenen
De laatste stap is het vergroenen van de logistieke stromen. Post- en pakketbezorging kan grotendeels per fiets worden gedaan en veel logistieke hubs rijden met elektrische vrachtwagens of licht elektrisch vervoer het gebied in. Zo wordt niet alleen gewerkt aan een emissievrije bezorging, maar ook aan een bereikbaar gebied.

Wilt u meewerken aan een van deze logistieke projecten of in uw gebied een dergelijk initiatief starten? Neem gerust contact op met Diederik Imfeld, projectmanager GBC Nederland, via diederik@greenbusinessclub.nl