Gepost door Green Business Club - Eindhoven
2018/04/24 geplaatst in Algemeen, Circulair, Energie, Levendigheid, Mobiliteit

Eindhoven Spoorzone trapt af!

Afgelopen week organiseerde Green Business Club Eindhoven Spoorzone (GBC Eindhoven) een werksessie met haar participanten en geïnteresseerden. Het doel van deze sessie was om informatie en verschillende visies te verzamelen om de eerste projecten voor de korte en lange termijn te formuleren op het gebied van duurzaamheid.

Voorafgaand aan de brainstormsessie hield de start-up E-Waste Arcades een presentatie ter inspiratie voor de thema’s. E-waste Arcades zet zich in om hergebruik van grondstoffen te bevorderen en bewustzijn te creëren over elektronisch afval.

In de werksessie is gebrainstormd over de Spoorzone en de mogelijkheden t.a.v. verduurzaming. In groepjes hebben de deelnemers over de verschillende thema’s gediscussieerd zoals Energie, Mobiliteit, Circulariteit/Materialen en Leefbaarheid. Veel verschillende visies zijn hierbij naar voren gekomen. Er zijn zeker meer dan voldoende kansen op het gebied van energie (energie uitwisseling tussen gebouwen, energie opslag), het verbeteren van de leefbaarheid (groen, gezonde omgeving, vitaliteit en veiligheid), de uitdagingen t.a.v. mobiliteit (SMART mobility, bereikbaarheid, care-sharing) en het zoveel als mogelijk circulair maken van (toekomstige) gebouwen (materialenpaspoort, urban farming en gezamenlijke duurzame inkoop).

Na afloop was er een borrel op het dak van EY. Met een stralend zonnetje, prachtig uitzicht en in de verte de geluiden van de huldiging van PSV, blikten de aanwezigen terug op een geslaagde werksessie. Met de gegeven informatie vanuit Eindhovense bedrijven, overheid en instellingen kunnen de eerste duurzaamheidsprojecten uitgerold gaan worden in de Spoorzone. Binnenkort vindt u hier meer informatie.