Gepost door Green Business Club Utrecht Centraal
2024/02/23 geplaatst in Algemeen, Circulair, Energie, Groen, Levendigheid, Water

Duurzame initiatieven bloeien in Utrecht Centraal: Jaarverslag 2023

Het afgelopen jaar heeft Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU) met volle toewijding gewerkt aan diverse projecten en evenementen die bijdragen aan een duurzamer en groener stationsgebied van Utrecht. Met een scala aan initiatieven hebben de werkgroepen binnen GBCU gestreefd naar concrete acties voor een duurzamere toekomst.

In het jaarverslag is direct zichtbaar dat er heel wat gerealiseerd is. We zijn trots op alle kennis die op deze manier gedeeld is. Hieronder volgt een overzicht van de hoogtepunten per werkgroep:

Werkgroep Circulair: Herijking en focus op circulaire oplossingen
In 2023 heeft de Werkgroep Circulair haar koers herijkt en zich gericht op de hoogste treden van de R-ladder, met de nadruk op Refuse, Reduce, Rethink, Reuse, Repair en Repurpose. Met de lancering van de Circulair Product Challenge in samenwerking met studenten van de Hogeschool Utrecht, zijn circulaire oplossingen gevonden voor afvalstromen in het gebied. Hierbij lag een focus op de koffiebonenvezels bij JDE en de luchtfilters bij SPIE en Rabobank. Het GBCU Café bood bedrijven de gelegenheid om inzichten te delen over het omzetten van afvalstromen naar waardevolle producten. Tijdens de plog- en plandelcompetitie raapten ruim 90 werknemers zwerfafval op, terwijl een kennissessie over circulair inkopen deelnemers informeerde over de 10-R benadering.

Werkgroep Groen Leven: Natuurinclusiviteit en Biodiversiteit in actie
De Werkgroep Groen Leven heeft zich ingezet voor een natuurinclusief stationsgebied door middel van een groene expeditie en het ontwikkelen van een biodiversiteitskaart. Het Bomenbal, georganiseerd als onderdeel van de voorbereidingen in 2023, belooft groen in het Utrechtse stationsgebied te brengen. Met een klimaatscan als basis heeft de werkgroep gezocht naar mogelijkheden om het gebied te verbeteren en te vergroenen.

Werkgroep Energietransitie: Kennisvergaring en praktische maatregelen
De Werkgroep Energietransitie boekte vooruitgang in het vergaren van kennis en nam concrete stappen om energiebesparing te bevorderen. Het symposium bood praktische inzichten en maatregelen voor gebouweigenaren, terwijl de campagne ‘Utrecht doe(t) het licht uit’ bewustwording creëerde over onnodig energieverbruik. De pilot voor waterzijdig inregelen en het onderzoek naar collectieve opwek illustreren de inzet voor duurzame energie-initiatieven.

Met deze reeks initiatieven en prestaties blijft Green Business Club Utrecht Centraal toewerken naar een groenere en duurzamere toekomst voor het stationsgebied van Utrecht. Dit is allemaal mede mogelijk door het Ondernemersfonds Utrecht.

Bekijk het GBCU-jaarverslag 2023!

Meer informatie
Wil je meer weten over de projecten/initiatieven of over Green Business Club Utrecht Centraal? Neem contact op met Petra Graatsma via petra@greenbusinessclub.nl.