Gepost door Green Business Club - Gouda
2019/05/24 geplaatst in Energie

DP Gouda | Energiebesparing en Informatieplicht: grijp uw kansen!

Ed Nijpels sprak tijdens het minisymposium over de Wet Milieubeheer over de Informatieplicht die per 1 juli 2019 in gaat. Het symposium werd georganiseerd door Duurzaamheidsplatform Gouda.

“De energietransitie is niet iets om bang voor te zijn.” Dat is de vaste overtuiging van Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad en gastspreker op het minisymposium ‘Wet milieubeheer, de omgekeerde bewijslast’ op 28 februari jl. in De Goudse Schouwburg. “Integendeel, de transitie geeft een geweldige boost aan de economie. Het maakt ondernemingen innovatief, en levert enorme besparingen (400 miljoen per jaar!) op. Maar ook meer banen! Want voor alle banen die verdwijnen in de fossiele-energiesector, komen er 7 x zoveel terug in andere sectoren. Zie het dus niet als een bedreiging.”

Informatieplicht

Aanleiding voor zijn pleidooi is de invoering van de Informatieplicht Energiebesparing. Energiebesparing is een belangrijke pijler in de uitvoeringsagenda 2018 van het Nationaal Energieakkoord. “Want”, zo maakt Stef Strik duidelijk, “er is veel besparing vanuit de Wet milieubeheer blijven liggen.” Strik is van het directoraat-generaal Klimaat en Energie (ministerie van EZK). Hij legt tijdens het minisymposium het hoe, wat en waarom uit van de Informatieplicht Energiebesparing, die alleen geldt voor bedrijven in Nederland die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken.

Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019

“De Wet milieubeheer, die overigens al uit 1993 dateert, verplicht bedrijven besparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar laten terugverdienen. Om ondernemers inzicht te geven in die maatregelen, zijn lijsten met Erkende Maatregelen (EML) opgesteld. Maar die lijsten waren niet altijd even duidelijk. En handhaving van de energiebesparingsplicht bleek lastig. Daarom zijn de lijsten nu geactualiseerd, en moeten zo’n 100-125 duizend bedrijven in Nederland voortaan de voortgang rapporteren aan het bevoegd gezag. De eerste rapportage wordt uiterlijk 1 juli 2019 verwacht.”

ELoket

Rapporteren doet u via het eLoket van RVO. Daarvoor heeft u eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Als u bent ingelogd, kunt u rapporteren welke erkende maatregelen u heeft genomen. U mag daar een toelichting op geven, maar dat hoeft niet. Hoe het precies werkt, leest u in de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing van RVO.

De ODMH kan vervolgens uw rapportage ophalen in het eLoket. Die informatie wordt gebruikt om te bepalen of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en Informatieplicht. Mogelijk volgt er een controle. Maar hoe meer u aan energiebesparing heeft gedaan, hoe kleiner de kans.

Ondersteuning vanuit de ODMH

André Mutter directeur van de ODMH, vult Strik aan: “De ODMH moet handhaven. Maar liever willen we ondersteunen. De ODMH wil u uitleg geven over de EML die voor úw onderneming geldt, en uw vragen beantwoorden over de Informatieplicht. Bovendien kunt u een gratis energiescan bij ons aanvragen. Er is een beperkt aantal scans mogelijk, dus wees er wel op tijd bij.” Interesse? Mail naar jmellema@odmh.nl.

En dat is precies de teneur van de bijeenkomst, die door meer dan 200 ondernemers en betrokkenen werd bezocht. In de woorden van dagvoorzitter Teun Bokhoven van Duurzaamheidsplatform Gouda: “Het gaat niet om handhaven. Het gaat erom hoe we samen deze klus kunnen klaren.”

Regionale ondernemers aan de slag

Vepo Cheese (Bodegraven), Latexfalt (Koudekerk aan den Rijn) en HTC parking & security bv (Waddinxveen) zijn in elk geval al aan de slag gegaan. Zo zijn twee van de drie vestigingen van Vepo Cheese al volledig overgegaan op ledverlichting. Dat geldt voor alle ruimtes in deze panden: productie, expeditie en kantoor. Andere maatregelen bij Vepo Cheese zijn nieuwe compressoren voor de persluchtinstallatie (afname van stroom- en gasverbruik), dikkere isolatie(koel)wanden (tegelijk beter brandwerend!), een nieuwe vacuüminstallatie (produceert alleen nog vacuüm naar behoefte) en warmteterugwinning. De warmte die van de oliekoelers van de compressoren afkomt, wordt gebruikt voor vloerverwarming (o.a. in het kantoor) en warmwatervoorziening.

Besparing van € 88.000,- per jaar

Directeur Mark Verkleij: “De verschillende maatregelen samen leveren een besparing op van 815.000 kWh stroom en 9000 m3 gas. Een besparing van 545.000 kg CO2 én € 88.000,- per jaar!” Heeft de ODMH daarbij nog een rol gespeeld? “De ODMH komt jaarlijks langs op de locaties en geeft dan advies over energiebesparing. Daardoor zijn we ons bewuster geworden van ons energieverbruik. Wat leidde tot concrete acties!”

De komende tijd leest u meer inspirerende verhalen van regionale ondernemers. Hoe geven zij invulling aan de energiebesparingsplicht ‒ en welke kansen zien ze daarbij?

Waarom méér besparen?

Rest nog de vraag: Waarom zouden we in Nederland vooroplopen? De andere landen doen toch ook niks? “Mis”, aldus Nijpels. “Nederland loopt helemáál niet voorop. Integendeel: de uitstoot per inwoner ligt hier vér BOVEN het Europees gemiddelde (10,2 ton tegenover 6,9 ton). En onze reductievermindering ligt ver ONDER die van andere landen (8,2% versus 18%). Wat we nu doen is niet vooroplopen, maar inhalen. Want Nederland scoort hoog op allerhande internationale lijstjes, behalve als het gaat om duurzaamheid!” En het idee dat we te veel uitgeven aan duurzaamheid? Ook dat weerlegt Nijpels: “We geven in het kader van het Klimaatakkoord 2030 nog minder uit dan aan roken.”

Meer weten?

Duurzaamheidsplatform Gouda is partner van Project Informatieplicht Energiebesparing; een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW. Samen met zo’n 55 andere partners willen we ondernemers informeren over de nieuwe verplichting en ze ondersteunen bij de uitvoering ervan. Op de gezamenlijke website www.wattjemoetweten.nl leest u alles over de informatieplicht, voor wie die geldt (doe de check!) en hoe u eraan kunt voldoen. U vindt er ook een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat úw vraag er niet bij? U kunt ons altijd mailen: info@dpgouda.nl. Heeft u dringende vragen, belt u dan met RVO: 088-042 42 42.