2021/03/05 geplaatst in Groen, Klimaat, Organisatie

Donker Groep versterkt Green Business Club Nederland

Donker Groep sluit zich naast APPM, DGBC, ENGIE, NS, Lyreco en Renewi aan als partner van Green Business Club (GBC) Nederland. Donker Groep is een landelijk werkend groenbedrijf met een vernieuwende kijk op de beleving van groene binnen- en buitenruimtes. Veel GBC’s werken aan de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit. De expertise van de duurzame groenexperts van Donker Groep is dan ook voor verschillende lokale clubs van grote waarde en is gelijk al ingezet door GBC Bunnik en GBC Arnhem Gelderse Poort. Donker Groep neemt daarnaast ook haar eigen verantwoordelijkheid en wil van groenbedrijf naar groen bedrijf groeien met onder andere de ambitie om in 2035 volledig circulair te zijn. 

Donker Groep is een familiebedrijf dat is opgericht in 1961 door Hessel Donker in Sneek, waar het hoofdkantoor nog steeds gevestigd is. Hessel Donker starte een hoveniersbedrijf met een bakfiets en tuingereedschap, dat nu is uitgegroeid tot landelijk groenbedrijf met ruim 850 medewerkers. Donker Groep realiseert groene en duurzame binnen- en buitenruimten; van advies tot ontwerp, realisatie en beheer. We spraken Hugo Later, projectmanager Markt & Innovatie en nieuw bestuurslid GBC Nederland: “Donker Groep wil bijdragen met concrete groene oplossingen om onze steden toekomstbestendig in te richten en vooral leefbaar te houden.

Andere kijk op groen
Vroeger werd groen aangelegd, omdat het een mooie beleving moest zijn voor de mensen. Nu zie je dat het gaat over hoe groen faciliterend is aan het ecosysteem en hoe het kan bijdragen aan bijvoorbeeld het verkoelen van de stad, waterberging etc. “Een faciliterend systeem in de stad, waarmee de betonnen blokkade verandert in een groen ecosysteem, dat is waar we voor willen gaan.”

Hugo Later legt uit: “Ik vind het belangrijk dat we vertellen wat toekomstbestendige oplossingen zijn. De Eikenprocessierups is een een mooi voorbeeld dat laat zien wat we de afgelopen jaren niet goed hebben gedaan. Door onze manier van inrichten en onderhouden van de buitenruimte, met veel eiken en strak gemaaid en aangelegd gras, hebben we een homogene habitat gecreeërd zonder natuurlijke vijanden. Je kan de rupsen steeds blijven wegzuigen, maar je kan beter kijken naar het omvormen van het terrein en toekomstgerichte oplossingen. Hierin moet je kijken naar het hele ecosysteem. Allemaal koolmees-huisjes ophangen is ook niet de oplossing, als het habitat van de koolmees er niet is. Dan krijg je leegstand van vogelhuisjes.”

Kennisdelen, samenwerken en concrete projecten is waar GBC voor staat. En dat sluit naadloos aan op de werkwijze van Donker Groep. ”Samenwerking is hard nodig om elkaar te versterken. Kennisdelen en samen op trekken naar een groener Nederland, dat is heel belangrijk!” Als partner van GBC Nederland wil Donker Groep graag voor nog meer impact zorgen. “We willen mensen meenemen in de oplossingen die er zijn, kennis hierover delen en zoveel mogelijk bijdragen aan oplossingen in groen.” In het najaar zal daarom samen met GBC Nederland een kennissessie worden georganiseerd om lokale Green Business Clubs op weg te helpen binnen de thema’s groen, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Circulaire daktuin
Een mooi voorbeeld van een project van Donker Groep is het circulaire paviljoen van ABN AMRO in Amsterdam waarvoor in 2018 ook de ELCA Trend Award werd toegekend. Een internationale prijs voor een toonaangevend duurzaam groenproject. Voor dit pand is een circulaire daktuin ontworpen en geplaatst. Ook is een gedeelte van de gevel is voorzien van een verticale tuin en biedt een aantrekkelijk biotoop voor vlinders, bijen en vogels. Alle toegepaste materialen zijn gemaakt uit gerecycled materiaal of opnieuw te gebruiken na hun leven in deze tuin. De verticale tuin is bijvoorbeeld opgebouwd uit een Cradle to Cradle gevelsysteem dat bestaat uit modules die eenvoudig gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden.

Van groenbedrijf naar groen bedrijf
Vaak wordt gedacht dat bedrijven in de groensector automatisch heel duurzaam zijn, maar dat is helaas niet zo. Veel materialen die worden gebruikt zijn niet duurzaam. Donker Groep wil dit anders en zet zich hard in om van groenbedrijf naar groen bedrijf groeien. Daarom is besloten om als bedrijf in 2035 volledig circulair te zijn. Van het meubilair tot de diensten die geleverd worden aan klanten en de manier van het beheer van het groen.

Partners van GBC Nederland spelen een belangrijke rol binnen GBC Nederland en creëren gezamenlijk een breed draagvlak voor het versneld en effectief verduurzamen van Nederland.