Gepost door Green Business Club - Zaanstad
2023/05/23 geplaatst in Algemeen

Derde CEO2 Ontbijt over delen van infrastructuur, laadcapaciteit en mobiliteit

Op woensdag 17 mei vond de derde editie van het CEO2 ontbijt plaats, georganiseerd door Green Business Club (GBC) Zaanstad in samenwerking met de gemeente Zaanstad. Tijdens deze bijeenkomst kwamen wethouders, CEO’s en bedrijvenverenigingen bij elkaar om oplossingsrichtingen te bespreken voor toekomstige mobiliteitsvraagstukken en de deelbaarheid van infrastructuur in Zaanstad, evenals de voorwaarden voor succes op dit gebied.

De bijeenkomst startte met een korte terugblik van Ruben Uitendaal, voorzitter GBC Zaanstad. In navolging op de ontbijtsessies van vorig jaar, over congestie op het elektriciteitsnet, zijn er samenwerkingen ontstaan op Westerspoor en Zuiderhout. De samenwerkende bedrijven werken aan het realiseren van een smartgrid, waarbij op slimme wijze energie kan worden opgewekt en verdeelt onder de deelnemers. Daarnaast start einde mei, met een tiental grootverbruikers op Achtersluispolder, een verkenning om ook te komen tot een smartgrid. Tot slot deelde de trotse voorzitter mee dat de oprichting van een gezamenlijk energieloket voor alle bedrijven in Zaanstad een resultaat is uit de eerdere ontbijtsessie. Het Energieloket Zaanstad wordt binnenkort gepresenteerd en zal ondernemers helpen en ontzorgen bij het verduurzamen van hun bedrijf.

BURA Urbanism en Wij Zijn Breikers brengen inspiratie
Na de opening waren er twee inspirerende presentaties om het thema van dit keer in te leiden. Marco Broekman van BURA Urbanism gaf in een presentatie zijn visie op mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte, zowel op algemeen niveau als specifiek gericht op Zaanstad. Bert van Rijssen van Wij zijn Breikers vertelde over de nieuwe wetgeving met betrekking tot bedrijfsgebonden personenvervoer, die inzicht kan bieden in het woon-werkverkeer en kan helpen bij het stimuleren van duurzamere reismethoden voor medewerkers om deze manier bij te dragen aan CO2 reductie.

Drie tafelgesprekken
Wethouders van Zaanstad, Stephanie Onclin, Gerard Sleegers en René Tuijn, waren aanwezig en namen elk deel aan een van de drie tafelgesprekken:

Delen van modaliteiten
Gerard Slegers, wethouder Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren, nam deel aan het tafelgesprek over het delen van modaliteiten. De centrale vraag was: “Hoe kunnen we gezamenlijk het gebruik van woon-werkverkeer, logistiek, vrachtvervoer en zakelijk verkeer slimmer inrichten?” De uitkomst was dat er kansen liggen voor een collectieve aanpak met aandacht voor omgevingsfactoren. Er werd gesproken over de mogelijkheid van meer duurzaam vrachtvervoer over de Zaan en het in kaart brengen van stadslogistiek. Aanwezige bedrijven gaan mobiliteitsscans uitvoeren onder hun medewerkers, als vervolg op deze bijeenkomst en willen hier bij een volgende bijeenkomst opvolging aangeven.

Delen van infrastructuur
René Tuijn, wethouder Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling, nam deel aan het tafelgesprek over het delen van infrastructuur. De centrale vraag hier was: “Welke slimme mogelijkheden zien we voor het gezamenlijk gebruik en optimaal benutten van wegen, faciliteiten en parkeerruimte?” De uitkomst was dat er behoefte is aan alternatieven voor auto’s die aansluiten op de behoeften van medewerkers die in ploegendiensten werken, om zo een soepele en veilige woon-werksituatie te creëren. Er werd gesproken over betere ontsluiting van bedrijventerreinen, zoals Hoogtij en de terreinen in Zaanstad Noord. Specifiek voor medewerkers die gebruik willen maken van de fiets en het openbaar vervoer. Het doel is ook om bedrijventerreinen aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers door centrale parkeerfaciliteiten te creëren.

Alex van Dusseldorp, deelnemer aan het tafelgesprek over het delen van infrastructuur, vertelde over hoe zijn bedrijf Bunge Loders Croklaan parkeer-, toilet- en douchefaciliteiten realiseert op Hoogtij. Dit doen ze in samenwerking met naburige bedrijven. Naast een betere infrastructuur zorgt dit ook voor een efficiënter gebruik van de ruimte. Voor zowel chauffeurs als medewerkers in het gebied wordt hierdoor een veilige en prettige omgeving gecreëerd.

Green Business Club is momenteel ook actief bezig met het ontwikkelen van een visie op dit onderwerp, in samenwerking met verschillende bedrijventerreinen in Zaanstad.

Delen van laadcapaciteit
Wethouder Stephanie Onclin, verantwoordelijk voor Economische Zaken en Arbeidsmarkt, nam deel aan het tafelgesprek over het delen van laadcapaciteit. De centrale vraag was: “Wat zijn slimme constructies en toepassingen voor het gezamenlijk aanleggen en gebruiken van (snel)laadcapaciteit?” De gemeente Zaanstad werkt aan een deltaplan visie voor laadpalen. Tijdens het gesprek werden enkele aandachtspunten naar voren gebracht, waaronder het belang van snelladers voor het succes van het delen van laadcapaciteit. Daarnaast werd gesproken over het slim gebruikmaken van het netwerk, het opslaan van energie (batterijopslag) en het dynamisch gebruik van beschikbare capaciteit bij laadpalen. Ook werd benadrukt dat het essentieel is om te bepalen wanneer welke capaciteit daadwerkelijk nodig is, om efficiënt gebruik te kunnen maken van de laadinfrastructuur.

De bijeenkomst werd kundig begeleid en samengevat aan het einde door moderator Leontine de Koning. Waarna iedereen geïnspireerd, geïnformeerd en door het smakelijke ontbijt voldaan aan de werkdag kon beginnen.

Meer informatie
Wil je meer weten over deze editie of GBC Zaanstad? Neem contact op met Mark Damman via mark@greenbusinessclub.nl.