Gepost door Green Business Club Zuidas
2023/06/09 geplaatst in Algemeen, Klimaat

De Zuidas gaat voor een plantaardige keuken

In een gemiddeld Zuidaskantoor wordt ongeveer 30% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door catering. De eiwittransitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten kan zorgen voor enorme reductie. Daarom is 2023 het jaar van de plantaardige keuken.

Young GBC Zuidas roept op tot versnellen
Nadat Young GBC Zuidas tijdens het CEO-Ontbijt 2022 een oproep deed aan participanten om de eiwittransitie te versnellen, is Green Business Club Zuidas met participanten en cateraars aan de slag gegaan om in kaart te brengen wat de stand van zaken is. Uit deze inventarisatie blijkt dat veel bedrijven al stappen zetten, bijvoorbeeld door meerdere dagen per week vegetarische producten als standaard te nemen. Toch is de diversiteit in ambities nog groot en blijkt dat het aandeel dierlijke producten groot is, ook ten opzichte van het landelijke gemiddelde bij lunches/banqueting.

Het formuleren van een gezamenlijke ambitie
In aanloop naar het CEO-Ontbijt 2023 worden bedrijven in Zuidas gevraagd een gezamenlijke ambitie te formuleren, die in de tijd haalbaar is en voldoende bijdraagt aan CO2-reductie. Naast kennisdeling, werkt Green Business Club Zuidas met Vermaat, Vitam, ISS en Compass Group aan een stappenplan om met opdrachtgevers en cateraars verder te komen. Deze wordt na het CEO-Ontbijt uitgevoerd, hoewel in de tussentijd door participanten al concrete acties worden opgezet. De Vrije Universiteit Amsterdam is met MAAS een pilot gestart waarbij drie koffieautomaten enkel plantaardige producten afgeeft. Dit dient als voorbeeld voor andere bedrijven in Zuidas.

Meer informatie
Young GBC Zuidas roept bedrijven op de eiwittransitie te versnellen en komt voor de zomer met concrete aanbevelingen die CEO’s kunnen overnemen. Wil je meer weten over de eiwittransitie in Zuidas? Neem contact op met Diederik Imfeld, projectmanager GBC Zuidas.