2021/12/16 geplaatst in Logistiek

De weg naar Emissievrije Stadslogistiek in 2025

In veel Nederlandse gemeentes worden milieunormen strenger. Dit betekent dat in bepaalde gebieden in 2025 enkel uitstootvrij vervoer mag plaatsvinden. Daarnaast hebben bedrijven in deze gebieden hogere ambities om CO2-uitstoot te reduceren. Binnen het Green Business Clubnetwerk wordt daarom samengewerkt tussen private en publieke partijen om de inkomende en uitgaande transport te verminderen en te vergroenen. Zo wordt gebouwd aan gezonde en leefbare woon- en werkomgevingen.

In 2017 namen Green Business Club (GBC) Utrecht Centraal en GBC Zuidas stadslogistiek op in de mobiliteitsprojecten van de lokale jaarplannen. Het perspectief van bedrijven in een bepaald gebied is essentieel voor de aanpak van de gehele keten, maar onderzoek en richting was nodig.

Gezamenlijke ambitie vormen
GBC Utrecht Centraal, GBC Amsterdam Zuidas, GBC Den Haag Beatrixkwartier en GBC Rotterdam Alexander tekenden de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en onderschrijven hiermee de ambitie om de gebieden in 2025 emissievrij te laten bevoorraden. Voor veel participanten is deze stap het meest ingewikkeld. Wat betekent deze ambitie en hoe ga je er mee aan de slag? Corporate Antropoloog Walter Faaij sprak tijdens het symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Emissievrije Stadslogistiek’ over cultuurverandering binnen bedrijven.

GBC Zaanstad heeft er voor gekozen de verduurzaming van mobiliteit per bedrijventerrein aan te pakken. Zo is een overkoepelend plan gemaakt waarbij goederenvervoer en deelmobiliteit hand in hand gaan. Daarnaast hebben bouwbedrijven in Zaanstad Noord een intentieverklaring ondertekend om de gehele keten emissievrij te maken.

Onderzoek voor inzage in mogelijkheden en urgentie
In Utrecht en Amsterdam hebben de Green Business Clubs in 2018 en 2019 onderzoeken laten uitvoeren naar de inkomende stromen van participanten. Hierbij werd onder andere onderzocht welke leveranciers het gebied in komen, de frequentie, het soort product, het volume en de tijdsduur. Na een analyse is goed te zien waar enerzijds de pijnpunten en anderzijds de mogelijkheden liggen. Zo wordt een gezamenlijke basis gelegd voor verdere projecten. In 2022 worden deze onderzoeken herhaald om progressie zichtbaar te maken. In Rotterdam Alexander en Rotterdam Centrum worden soortgelijke onderzoeken uitgevoerd, als basis van logistieke projecten.

Verminderen
Bij de participanten van de Green Business Clubs kan na het verzamelen van data worden onderzocht op welke manier wordt ingekocht en kunnen intern stappen worden gezet om transport te verminderen. Dit start met duurzamer en meer circulair inkopen. GBC Nederland heeft, in samenwerking met Phi Factory en Copper8, de Circulair Inkopen Accelerator ontwikkeld; een programma waar inkopers worden geholpen circulair in te kopen. Op veel plekken betekent duurzaam inkopen ook lokaal inkopen. Participanten van GBC Zuidas kunnen gebruikmaken van de Zuidas Catalogus, waar lokale ondernemers zich presenteren. Het doel hiervan is om duurzame relaties tussen corporates en ondernemers om de hoek op te bouwen.

Verslimmen
Participanten werken als buren met elkaar samen om de stromen die overblijven te verslimmen en leveringen te bundelen. Doordat Rabobank en Volksbank in Utrecht gezamenlijk in gesprek zijn gegaan met Staples, zodat efficiëntere routes worden gereden. Daarnaast worden bij meerdere clubs goederen en reststromen gebundeld. De Haagse Hub verzorgt bundeling voor facilitaire goederen voor participanten van GBC Den Haag Beatrixkwartier en in Rotterdam Alexander is Sodexo de eerste participant die reststromen lokaal laat verwerken door GroenCollect. Pakketbezorging wordt onder andere door MyPuP, landelijk partner, gebundeld en in pakketkluizen geleverd bij participanten in bijvoorbeeld Amsterdam Zuidas, Duiven, Den Haag Beatrixkwartier en Rotterdam Centrum.

Vergroenen
De laatste stap is het vergroenen van de logistieke stromen. Post- en pakketbezorging kan grotendeels per fiets worden gedaan en veel logistieke hubs rijden met elektrische vrachtwagens of licht elektrisch vervoer het gebied in. Doordat participanten van lokale GBC’s de vraag naar emissievrij vervoer vergroten, worden leveranciers en vervoerders aangespoord te verduurzamen. Zo wordt niet alleen gewerkt aan een emissievrije bezorging, maar ook aan een bereikbaar gebied.

Wilt u meewerken aan één of meerdere van deze logistieke projecten of in uw gebied een dergelijk initiatief starten? Neem gerust contact op met Diederik Imfeld, projectmanager GBC Nederland, via diederik@greenbusinessclub.nl