Gepost door Green Business Club Utrecht Centraal
2023/01/30 geplaatst in Algemeen

De plannen voor het nieuwe jaar? Je leest er meer over in het GBCU Jaarplan 2023!

Met het jubileumfeest nog in ons achterhoofd gaan we met trots 2023 in. Dit jaar hebben we mooie en ambitieuze plannen waar in 2022 de basis voor is gelegd. Het GBCU-jaarplan 2023 is afgerond en de ambitie spat ervan af!

Allereerst willen we iedereen hartelijk bedanken voor de inzet, activiteiten en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Benieuwd naar de plannen voor 2023? Je leest er meer over in ons GBCU-jaarplan 2023. De werkgroepen hebben ambities en doelstellingen geformuleerd. Niks van dit alles is mogelijk zonder steun van het Ondernemersfonds Utrecht, waar we enorm dankbaar voor zijn.

Hieronder volgt een korte overzicht van de plannen per werkgroep.

Werkgroep Energietransitie
De noodzaak om energie te besparen neemt toe. De werkgroep ‘Energietransitie’ zet zich in voor een energieneutraal Utrecht Centraal, met onder andere de campagne ‘Mag het licht uit?’. De participanten die zich committeerden aan het convenant: ‘Energieneutraal Utrecht Centraal in 2030’ gaan met diverse pilots aan de slag en delen deze kennis.

De werkgroep bestaat uit sub-werkgroepen om concreet adviezen uit de Routekaart te implementeren: ‘Verduurzaming stadsverwarming door waterzijdig inregelen’, ‘Monitoring’, ‘ZonPV op dak en/of gevel’, ‘Collectieve participatie in zonPV/windproject’ en ‘WKO’s’.

Werkgroep Groen Leven
De werkgroep ‘Groen Leven’, voorheen Levendig, zet zich in om per jaar een aantal projecten te realiseren die blijvend impact hebben op het stationsgebied. Hierbij zijn er een aantal succescriteria: Een zichtbare, klimaatadaptieve of groene ingreep in de openbare ruimte.

Na het onderzoek Klimaatadaptatie gaat de werkgroep aan de slag met een meerjarig groen plan. Om meer verlangen te creëren naar ‘groen’ starten ze met groen expedities en met de ontwikkeling van Het Utrechtse Bomenbal!

Werkgroep Circulair
Een circulair stationsgebied in 2030 en het inspireren van participanten om een circulair beleid op bestaande materiaalstromen binnen hun organisaties te voeren. De werkgroep Circulair gaat zich dit jaar richten op materiaalstromen en het toepassen van het 10-R Framework. In oktober organiseren ze een Circular Product Challenge om daad bij het woord te voegen.

De werkgroepen Zero Waste en Zero Emissie zijn nu samengevoegd binnen de werkgroep Circulair.

Werkgroep Data
In 2022 hielden we een kennissessie over Data en wat we daar als GBC Utrecht Centraal mee moeten. Daar kwamen verschillende punten uit naar voren. In 2023 zijn we voornemens om een werkgroep ‘Data’ op richten.

Meer informatie
Wil je meer weten over GBC Utrecht Centraal of over de werkgroepen? Neem contact op met Tirsa van der Laan, programmamanager via tirsa@greenbusinessclub.nl.