Circulair Inkopen Accelerator – online leerplatform over circulair inkopen voor elke inkoopprofessional

Veel bedrijven hebben ambities rond het minimaliseren van grondstofverbruik, oftewel het verhogen van hun circulariteit. Circulair inkopen is hier onlosmakelijk mee verbonden en een onmisbaar onderdeel om te komen tot zero waste. Maar hoe stap je van ‘traditionele’ inkoop over naar inkoop van circulaire oplossingen? Dit vraagt een andere benadering dan ‘traditionele’ inkoop. Er blijkt bij alle participanten van lokale GBC’s veel behoefte te zijn aan een aanpak voor duurzaam en circulair inkopen. Copper8, PHI Factory en Green Business Club (GBC) Nederland bundelen daarom hun krachten met een nieuwe online leermethode die alle waardevolle kennis over duurzaam en circulair inkopen voor iedere professional op de eigen werkplek toegankelijk maakt. 

De Circulair Inkopen Accelerator stelt deelnemers in staat om, plaats- en tijdonafhankelijk in 8 weken, 120 minuten per week, kennis op te doen over duurzaam en circulair inkopen en deze ook direct toe te passen in een pilotproject. Daarnaast maakt deze nieuwe online tool en methode leren en experimenteren voor grote groepen leuk, makkelijk en boeiend. En wordt er met andere bedrijven binnen het GBC-netwerk samen gewerkt en kennis gedeeld en kan er gezamenlijk invulling gegeven worden aan een eventuele (toekomstige) Zero Waste-ambitie of Circulariteit-ambitie.

Voor wie?
De Circulair Inkopen Accelerator is voor iedere medewerker in de private sector, die te maken heeft met inkopen. Zowel voor inkopers van grote organisaties als voor MKB en ZZP’ers. De training is ook voor collega’s vanuit het facilitaire werkveld of ICT-beheer, die te maken hebben met inkoopvraagstukken. Ook als marktpartij is het belangrijk om te snappen wat er speelt bij de opdrachtgevers om beter te kunnen aanbieden.

Ontwikkeling en kosten
Participanten van lokale Green Business Clubs krijgen de unieke kans om deel te nemen aan deze nieuwe online training Circulair Inkopen. Het leerplatform wordt samen met GBC Nederland ontwikkeld en als deelnemer wordt je één van de koplopers die meedoet aan de Circular Inkopen Accelerator. Er gaat een fors ontwikkeltraject aan vooraf. Daarom is het belangrijk dat we een commitment hebben van minimaal 100 deelnemers voor de eerste Accelerator. Door mee te doen draag je bij aan het mogelijk maken van de lancering van de Accelerator. Van één organisatie kunnen zich meerdere deelnemers inschrijven. Voor participanten van lokale Green Business Clubs geldt een gereduceerd tarief:

Per deelnemer voor 8 modules online training Kosten per deelnemer Kosten per deelnemer vanaf 3e inschrijving
Kleine organisaties en eenmanszaken <20 mw € 650 n.v.t.
Midden- en kleinbedrijf 20-200 mw € 700 € 650
Middelgrote organisaties 200 – 500 mw € 750 € 700
Grote organisaties >500 mw € 800 € 750
Deelnemerskosten voor niet-participanten € 900  

*bij grotere organisaties adviseren wij om met meerdere personen mee te doen

Bekijk hier de informatiesessie van 6 oktober terug:

Meld je hier aan voor de Circulair Inkopen Accelerator 

Meer weten?
Neem contact op met Lotte Gottschal via lotte@greenbusinessclub.nl.


Hoe werkt de Circulair Inkopen Accelerator?

De Circulair Inkopen Accelerator is een kennisintensief leerprogramma, waarbij challenges de deelnemers activeren om de kennis en aangereikte handvatten direct naar de praktijk te brengen in een circulaire inkooppilot. Middels een interactief platform hebben de deelnemers contact met elkaar, kunnen zij hun ervaringen uitwisselen, vragen stellen, discussiëren, elkaar porren en pluimen geven en elkaars ideeën liken.

Wekelijke challenges
De online tool stelt professionals in staat om plaats- en tijdonafhankelijk, in 8 weken, 120 minuten per week, een grote hoeveelheid kennis tot zich te nemen en zich te ontwikkelen op het gebied van circulair inkopen. Elke week doorlopen de deelnemers drie onderdelen:
Quiz: de deelnemers worden geprikkeld met vragen over presentatievideo’s en informatiepakketten;
Action: de deelnemers gaan actief aan de slag met online en offline opdrach- ten om de kennis toe te passen;
Share: deelnemers worden verbonden door ideeën met elkaar te delen en een gestructureerde dialoog te voeren.

Leerprogramma
Het leerprogramma is opgedeeld in 8 stappen, zodat elke week één thema centraal staat. Het doel van het leerprogramma is dat de deelnemers op een leuke en, laagdrempelige manier kennis nemen van de belangrijkste thema’s van circulair inkopen. Tijdens het programma kunnen ze de kennis direct toepassen in een eigen pilotproject.

Hieronder staan de voorgestelde stappen die we in de module verwerkent zullen worden.
– Wat is de circulaire economie?
– Wat zijn verschillende strategieën voor circulair inkopen?
– Hoe maak ik mijn productgroep circulair?
– Wat is de potentiële business case?
– Hoe stel ik de juiste vraag?
– Hoe kan ik optimaal samenwerken met marktpartijen?
– Hoe bepaal ik de meest circulaire aanbieding?
– Welke circulaire verdienmodellen kan ik toepassen?