Circulair Inkopen Accelerator 

Aan de slag met circulair inkopen! Ja graag, maar hoe?! De Circulair Inkopen Accelerator biedt handvatten voor elke inkoopprofessional. Dit is een online leermethode ontwikkelt door PHI Factory die alle waardevolle kennis over circulair inkopen voor iedere professional op de eigen werkplek toegankelijk maakt. Zo kan ieder bedrijf gemakkelijk aan de slag met duurzamer en circulair inkopen. Ruim 60 deelnemers vanuit onder andere ABN AMRO, ISS, Loyens & Loeff, Vinkbouw, CSU en Sodexo deden mee aan de first run: in maart 2023 start de tweede run. Doe mee!

Al gamend toewerken naar een circulair kantoor
De Circulair Inkopen Accelerator stelt deelnemers in staat om plaats- en tijdsonafhankelijk met 1,5 uur per week gedurende 16 weken kennis op te doen over duurzaam en circulair inkopen en deze ook direct toe te passen in een pilotproject. Via het platform doorlopen alle deelnemers online en offline challenges. Zo krijgen deelnemers handvaten om aan de slag te gaan met een pilotproject en ervaring op te doen met circulair inkopen. Daarnaast brengen we met het interactieve deel van het platform de benodigde communicatie met andere deelnemers op gang. De kennis opgedaan in verschillende pilotprojecten wordt onderling gedeeld en gekopieerd naar andere organisaties. 

Yvette Watson, mede-eigenaar PHI Factory: “Ik vind het zo gaaf dat PHI en Copper8 de krachten bundelen om de broodnodige kennis over circulair inkopen beschikbaar te maken via gamification. We hebben in Nederland al heel wat mooi succesvolle circulaire inkooptrajecten gedaan. De Accelerator maakt het mogelijk om al deze ervaring en aanpak grootschalig te delen met iedereen die maar wil beginnen met circulair inkopen. We zetten vol in op de kracht van collectieve verandering en daar hebben we jullie hulp bij nodig.”

Van inkoop tot ICT; voor dummies en voor pro’s
“We zijn begonnen met het verduurzamen van onze inkoop, maar circulair inkopen is voor ons nog een stap te ver”, aldus een facilitair manager van een advocatenkantoor tijdens een werksessie over het onderwerp. Een veelgehoorde misvatting: circulair inkopen zou zeer complex zijn, veel vragen van een organisatie en daarmee een onderwerp voor gevorderden. Niets is minder waar en juist deze leermethode is uitermate geschikt voor organisaties die nog weinig ervaring hebben; meld één of twee deelnemers aan voor een eerste kennismaking met het thema en zorg dat zij de opgedane kennis verder delen binnen het inkoopbedrijf. Is het onderwerp niet nieuw? Breng dan een grotere groep deelnemers in zodat de kennis zich als een olievlek verspreidt en iedereen direct de juiste vragen stelt bij inkoop.

Nina van den Berg, projectmanager Zero Waste bij GBC Nederland; “Het platform is voor zowel inkopers als collega’s vanuit het facilitaire werkveld of ICT-beheer, die te maken hebben met inkoopvraagstukken, zeer geschikt. Juist die integrale benadering en het betrekken van verschillende afdelingen én organisaties zorgt voor een succesvolle transitie. Daarnaast ga je gelijk aan de slag en wordt er door middel van het interactieve gedeelte met andere deelnemers en bedrijven kennis gedeeld. Dit sluit naadloos aan bij de pijlers van Green Business Club; doen, samenwerken en kennisdeling.

Hugo van den Bergh, ICT & Facility Manager Leaseplan: “Wij werken aan zero waste: als we achteraf zero waste willen hebben, zullen we vooraf zero waste moeten inkopen. Daarnaast investeert Leaseplan op deze manier in de medewerkers, iets waar de gehele organisatie profijt van heeft.”

Tweede run: maart 2023
De eerste run wordt 19 januari 2023 feestelijk afgesloten. Een tweede groep start 6 maart 2023. Maandag 23 januari (15.00 – 16.00) zijn er online informatiesessies, mocht daar behoefte aan zijn. De kosten per deelnemer zijn tussen de €650 en €800, afhankelijk van de grootte van en aantal deelnemers per organisatie. Bekijk hieronder een informatiesessie terug waarin Yvette Watson de Circulair Inkopen Accelerator meer uitgebreid presenteert of neem contact op met Nina van den Berg | nina@greenbusinessclub.nl.

Per deelnemer voor 8 modules online training Kosten per deelnemer Kosten per deelnemer bij 3< inschrijvingen
Kleine organisaties en eenmanszaken <20 mw € 650 n.v.t.
Midden- en kleinbedrijf 20-200 mw € 700 € 650
Middelgrote organisaties 200 – 500 mw € 750 € 700
Grote organisaties >500 mw € 800 € 750
Deelnemerskosten voor niet-participanten van GBC € 900

*bij grotere organisaties adviseren wij om met meerdere personen mee te doen

Meld je hieronder aan of ontvang vrijblijvend meer informatie over de Circulair Inkopen Accelerator


Hoe werkt de Circulair Inkopen Accelerator?

De Circulair Inkopen Accelerator is een kennisintensief leerprogramma, waarbij challenges de deelnemers activeren om de kennis en aangereikte handvatten direct naar de praktijk te brengen in een circulaire inkooppilot. Middels een interactief platform hebben de deelnemers contact met elkaar, kunnen zij hun ervaringen uitwisselen, vragen stellen, discussiëren, elkaar porren en pluimen geven en elkaars ideeën liken.

Wekelijke challenges
De online tool stelt professionals in staat om plaats- en tijdonafhankelijk, in 16 weken, 90 minuten per week, een grote hoeveelheid kennis tot zich te nemen en zich te ontwikkelen op het gebied van circulair inkopen. Elke week doorlopen de deelnemers drie onderdelen:
Quiz: de deelnemers worden geprikkeld met vragen over presentatievideo’s en informatiepakketten;
Action: de deelnemers gaan actief aan de slag met online en offline (optionele) opdrachten om de kennis toe te passen;
Share: deelnemers worden verbonden door ideeën met elkaar te delen en een gestructureerde dialoog te voeren.