Circulair Inkopen Accelerator 

Aan de slag met circulair inkopen! Ja graag, maar hoe?! De Circulair Inkopen Accelerator biedt handvatten voor elke inkoopprofessional. Dit is een nieuwe online leermethode die alle waardevolle kennis over circulair inkopen voor iedere professional op de eigen werkplek toegankelijk maakt. Zo kan ieder bedrijf gemakkelijk aan de slag met duurzamer en circulair inkopen. Er zijn nu 55 deelnemers vanuit onder andere ABN AMRO, NS, ISS, Waternet, Vinkbouw, CSU en Sodexo. Deze zomer ontwikkelt PHI Factory de online leermethode, deelnemers gaan in september 2022 van start.

Al gamend toewerken naar een circulair kantoor
De Circulair Inkopen Accelerator stelt deelnemers in staat om, plaats- en 2 uur per week gedurende 8 weken kennis op te doen over duurzaam en circulair inkopen en deze ook direct toe te passen in een pilotproject. Via het platform doorlopen alle deelnemers online en offline challenges. Zo krijgen deelnemers handvaten om aan de slag te gaan met een pilotproject en ervaring op te doen met circulair inkopen. Daarnaast brengen we met het interactieve deel van het platform de benodigde communicatie met andere deelnemers op gang. De kennis opgedaan in verschillende pilotprojecten wordt onderling gedeeld en gekopieerd naar andere organisaties. 

Yvette Watson, mede-eigenaar PHI Factory: “Ik vind het zo gaaf dat PHI en Copper8 de krachten bundelen om de broodnodige kennis over circulair inkopen beschikbaar te maken via gamification. We hebben in Nederland al heel wat mooi succesvolle circulaire inkooptrajecten gedaan. De Accelerator maakt het mogelijk om al deze ervaring en aanpak grootschalig te delen met iedereen die maar wil beginnen met circulair inkopen. We zetten vol in op de kracht van collectieve verandering en daar hebben we jullie hulp bij nodig.”

Van off- naar online
Afgelopen anderhalf jaar stond in teken van COVID-19 en bijbehorende maatregelen. Online en digitaal werken heeft een vlucht genomen. Waar voorheen PHI Factory trainingen gaven op locatie aan een groep deelnemers vaak vanuit één organisatie, zijn de voordelen van een online leermethode enorm: de kosten zijn lager, de tijdsinvestering beperkt, het aantal deelnemers hoger en daarmee de potentiële impact groter. Ook voor het netwerk van 14 lokale GBC’s met 300 aangesloten bedrijven biedt het voordelen: participanten ontmoeten elkaar en delen opgehaalde kennis zo laagdrempelig met anderen.

 

Van inkoop tot ICT; voor dummies en voor pro’s
“We zijn begonnen met het verduurzamen van onze inkoop, maar circulair inkopen is voor ons nog een stap te ver”, aldus een facilitair manager van een advocatenkantoor tijdens een werksessie over het onderwerp. Een veelgehoorde misvatting: circulair inkopen zou zeer complex zijn, veel vragen van een organisatie en daarmee een onderwerp voor gevorderden. Niets is minder waar en juist deze leermethode is uitermate geschikt voor organisaties die nog weinig ervaring hebben; meld één of twee deelnemers aan voor een eerste kennismaking met het thema en zorg dat zij de opgedane kennis verder delen binnen het inkoopbedrijf. Is het onderwerp niet nieuw? Breng dan een grotere groep deelnemers in zodat de kennis zich als een olievlek verspreidt en iedereen direct de juiste vragen stelt bij inkoop.

Nina van den Berg, projectmanager Zero Waste bij GBC Nederland; “Het platform is voor zowel inkopers als collega’s vanuit het facilitaire werkveld of ICT-beheer, die te maken hebben met inkoopvraagstukken, zeer geschikt. Juist die integrale benadering en het betrekken van verschillende afdelingen én organisaties zorgt voor een succesvolle transitie. Daarnaast ga je gelijk aan de slag en wordt er door middel van het interactieve gedeelte met andere deelnemers en bedrijven kennis gedeeld. Dit sluit naadloos aan bij de pijlers van Green Business Club; doen, samenwerken en kennisdeling.

Koplopers aan boord
Er zijn nu 55 deelnemers die 21 bedrijven vertegenwoordigen. Leaseplan is een van die koplopers die direct een aantal deelnemers opgaf.

Hugo van den Bergh, ICT & Facility Manager Leaseplan: “Wij werken aan zero waste: als we achteraf zero waste willen hebben, zullen we vooraf zero waste moeten inkopen. Daarnaast investeert Leaseplan op deze manier in de medewerkers, iets waar de gehele organisatie profijt van heeft.”

Van start: september 2022
Er zijn nu 55 deelnemers. De kosten per deelnemer zijn tussen de €650 en €800, afhankelijk van de grootte van en aantal deelnemers per organisatie. PHI Factory ontwikkelt de tool deze zomer en de deelnemers starten per september. Ook deelnemers opgeven of meer weten? Bekijk hieronder een informatiesessie terug waarin Yvette Watson de Circulair Inkopen Accelerator meer uitgebreid presenteert of neem contact op met Nina van den Berg | nina@greenbusinessclub.nl.

Per deelnemer voor 8 modules online training Kosten per deelnemer Kosten per deelnemer bij 3< inschrijvingen
Kleine organisaties en eenmanszaken <20 mw € 650 n.v.t.
Midden- en kleinbedrijf 20-200 mw € 700 € 650
Middelgrote organisaties 200 – 500 mw € 750 € 700
Grote organisaties >500 mw € 800 € 750
Deelnemerskosten voor niet-participanten van GBC € 900

*bij grotere organisaties adviseren wij om met meerdere personen mee te doen

Meld je hieronder aan of ontvang vrijblijvend meer informatie over de Circulair Inkopen Accelerator


Hoe werkt de Circulair Inkopen Accelerator?

De Circulair Inkopen Accelerator is een kennisintensief leerprogramma, waarbij challenges de deelnemers activeren om de kennis en aangereikte handvatten direct naar de praktijk te brengen in een circulaire inkooppilot. Middels een interactief platform hebben de deelnemers contact met elkaar, kunnen zij hun ervaringen uitwisselen, vragen stellen, discussiëren, elkaar porren en pluimen geven en elkaars ideeën liken.

Wekelijke challenges
De online tool stelt professionals in staat om plaats- en tijdonafhankelijk, in 8 weken, 120 minuten per week, een grote hoeveelheid kennis tot zich te nemen en zich te ontwikkelen op het gebied van circulair inkopen. Elke week doorlopen de deelnemers drie onderdelen:
Quiz: de deelnemers worden geprikkeld met vragen over presentatievideo’s en informatiepakketten;
Action: de deelnemers gaan actief aan de slag met online en offline opdrach- ten om de kennis toe te passen;
Share: deelnemers worden verbonden door ideeën met elkaar te delen en een gestructureerde dialoog te voeren.

Leerprogramma
Het leerprogramma is opgedeeld in 8 stappen, zodat elke week één thema centraal staat. Het doel van het leerprogramma is dat de deelnemers op een leuke en, laagdrempelige manier kennis nemen van de belangrijkste thema’s van circulair inkopen. Tijdens het programma kunnen ze de kennis direct toepassen in een eigen pilotproject.

Hieronder staan de voorgestelde stappen die we in de module verwerkent zullen worden.
– Wat is de circulaire economie?
– Wat zijn verschillende strategieën voor circulair inkopen?
– Hoe maak ik mijn productgroep circulair?
– Wat is de potentiële business case?
– Hoe stel ik de juiste vraag?
– Hoe kan ik optimaal samenwerken met marktpartijen?
– Hoe bepaal ik de meest circulaire aanbieding?
– Welke circulaire verdienmodellen kan ik toepassen?