2021/05/03 geplaatst in Geen categorie

Dashboard brengt duurzaamheid in beeld

Binnen de lokale Green Business Clubs werken participanten aan de verduurzaming van het gebied en de eigen bedrijfsvoering. Maar hoe staan de bedrijven er individueel en als collectief eigenlijk voor? In dat kader ontwikkelde GBC Nederland in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een online dashboard duurzaamheidsprestaties waarin duidelijk wordt hoe de participanten scoren op gebied van energie, afval en mobiliteit. Maandag 17 mei is er een kennissessie over de waarde van meten en monitoren, waar onder andere het dashboard aan bod komt.

Het netwerk van GBC is divers, van onderwijsinstellingen tot universiteiten, van kantoren tot maakindustrie. Er zijn organisaties die al veel inzicht hebben in de data, voor andere organisaties ontbreekt dat nog. Dit dashboard dient deze diverse groep aan organisaties en bedrijven. Door het aanleveren van data krijgen ze inzicht in de duurzaamheidsprestaties van hun eigen organisaties en andere gebieden. Om te zorgen voor een waardevolle vergelijking, is het mogelijk te filteren op de hoofdfunctie van het gebouw. Het dashboard is niet exclusief ontwikkeld voor GBC’s, ook andere collectieven kunnen data aanleveren.

Data 
Meriç Kessaf, projectleider bij GBC Nederland: “Besturen en participanten reageren enthousiast. Binnen de lokale GBC’s werken participanten samen aan de verduurzaming van het eigen bedrijf en de omgeving. Met dit dashboard wordt direct duidelijk wat goed gaat en wat beter kan.” Dit voorjaar krijgen participanten het verzoek data aan te leveren voor 2019 en 2020. Medewerking van beheerders, eigenaren, energieleveranciers en afvalinzamelaar versnelt het traject van ophalen. De deadline voor het aanleveren van de data is 1 juni, deze wordt in de zomer van 2021 zichtbaar in het dashboard.

Energie
Voor het thema energie van dit dashboard, zocht GBC de samenwerking met Dutch Green Building Council (DGBC). Martin Mooij, programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie bij de stichting is blij met de samenwerking. “Om slim te kunnen besparen op het energiegebruik, is inzicht in de huidige situatie van groot belang. Het in beeld brengen van het energiegebruik in dit dashboard zorgt ook nog eens voor een interessante benchmark. Om het Paris Proof-niveau te behalen is twee derde besparing nodig. De gebiedsgericht aanpak van de GBC is daarnaast erg interessant, omdat gebouwen binnen een GBC vaak uit dezelfde periode stammen, met dezelfde belemmeringen en mogelijkheden en het uitfaseren van aardgas juist voor een geheel gebied zal plaatsvinden.”

Op het wensenlijstje
In het huidige dashboard is wél aandacht voor het verminderen en scheiden van afval, maar minder voor circulariteit in de bredere zin. De invloedsfeer van de dienstensector verschilt met die van de maakindustrie. Voor die laatste branche is zorgvuldig omgaan met grondstoffen en het leveren van eindproducten geschikt voor hoogwaardig recyclen een belangrijke doelstelling. Hierbij is de toxiciteit en losmaakbaarheid van belang. In overleg met participanten actief binnen de maakindustrie worden KPI’s geformuleerd die recht doen aan het thema circulariteit, die in het vervolg op dit dashboard ook meegenomen worden. Hetzelfde geldt voor het onderwerp logistiek.

Meer weten? Neem contact op met Meriç Kessaf | meric@greenbusinessclub.nl.