Gepost door Green Business Club - Beatrixkwartier
2019/05/03 geplaatst in Energie

Collectieve aanpak energietransitie Beatrixkwartier

De gemeente Den Haag heeft als ambitie in 2030 energieneutraal te zijn en het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum beperken. Het Beatrixkwartier is als vooraanstaand gebied in Den Haag verplicht hierin voorop te lopen. GBC Beatrixkwartier pakt hierin de trekkersrol.

Gemeente Den Haag ging akkoord met een subsidie, wanneer naast gebruikers van het gebied, ook eigenaren bereidheid toonden te investeren in een gebiedsbreed onderzoek naar kansen voor energiereductie. Eigenaren Cromwell en Bouwinvest sloten zich aan. Nationale Nederlanden en MN zijn als gebruikers betrokken. De komende tijd stellen zij samen met de gemeente een routekaart op met daarin heldere doelstellingen, ontwikkellijnen en concrete projecten gericht op de geformuleerde ambitie. Engie Services doet in opdracht van Green Business Club Beatrixkwartier onderzoek naar mogelijkheden voor energiereductie in het gebied. Er wordt onder andere inzichtelijk gemaakt of gebouwen restwarmte dan wel -koude hebben en of er elders in het gebied vraag is.

De kick off is binnenkort. Meer weten? Neem contact op met Manja Meuleman (manja@greenbusinessclub.nl).