Gepost door Green Business Club Utrecht Centraal
2023/03/26 geplaatst in Circulair

Circulair inkopen versnellen in de gemeente Utrecht

Afgelopen 16 maart vond de kennissessie 10R-Framework plaats bij participant Movares. Sara Rademaker nam de aanwezigen mee in haar verhaal over het 10R-Framework en hoe deze wordt toegepast in haar werk bij de Gemeente Utrecht. Aansluitend was er een circulaire markt voor extra inspiratie.

Circulair inkopen is een belangrijke stap om tot een circulaire economie te komen. Daarin zet je producten en diensten zo hoogwaardig mogelijk, opnieuw in. Wanneer is iets circulair ingekocht? De gemeente beschouwt een aanbesteding circulair als aan minimaal drie van de onderstaande vijf punten aandacht is besteed bij de uitvraag:

  1. Benutten van beschikbare materialen en producten;
  2. Gebruiken van hernieuwbare grondstoffen;
  3. Minimaliseren van de milieu impact tijdens de levenscycli;
  4. Creëren van voorwaarden voor een langere levenscyclus;
  5. Creëren van voorwaarden voor gebruik in toekomstige levenscycli

Stappenplan om zelf aan de slag te gaan
Hoe kun je zelf aan de slag gaan met circulariteit? Bepaal een ambitie en maak een vertaling hiervan naar de praktijk.  Dat kan aan de hand van drie stappen:
1. Bepaal de ambitie van de organisatie  en koppel dit aan de ‘why’.
2. Bepaal beleidsdoelstellingen voor de organisatie.
3. Vertaal doelen naar eigen bedrijfsvoering en inkoop strategieën:
– Bepaal waar de grootste impact in de eigen bedrijfsvoering zit;
– Bepaal waar de grootste spend van de inkoop van de organisatie zit, en koppel dit aan de MVI thema’s waar je op wilt sturen;
– Maak bijvoorbeeld met behulp van ambitieweb een plan/strategie per inkoopcategorie.

Het stellen van goede vragen kan ook richting geven. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het model: R-ladder met strategieën van circulariteit.
R1. Refuse en Rethink
R2. Reduce
R3. Re-use
R4. Repair, Refurbish, Remanufacture en Repurpose
R5. Recycling
R6. Recover

Circulaire markt
Aansluitend op de kennissessie, was er de mogelijkheid om inspiratie op te doen over circulaire producten en diensten tijdens de Circulaire Markt van de Duurzame Leverancier. Duurzame koplopers promootten met passie hun circulaire producten en diensten!

Meer informatie
Wil je meer weten hierover? Neem contact op met Emma van Rest, projectleider Circulair via emma@greenbusinessclub.nl.

Wil je de presentatie teruglezen? Klik op deze link voor de PowerPoint!