2023/02/08 geplaatst in Afval, Circulair

Circulair Inkopen Accelerator | Deelnemers klaar voor het inkopen van de toekomst

In 2022 doorliepen ruim 60 deelnemers de eerste run van de Circulair Inkopen Accelerator, ontwikkeld door PHI Factory, in januari was de slotbijeenkomst. Spelenderwijs deden zij theoretische kennis op die ze direct in de praktijk brachten door de koppeling met een pilot project dat zij zelf inbrachten. Inkopers, contract- en facilitair managers van onder andere Forbo, FMO, Houthoff, Gemeente Rotterdam, Lely Services en Milieu Service Nederland ontwikkelden zich individueel en binnen teams in  Het Nieuwe Inkopen en ontvingen als eerste een certificaat uitgegeven door PHI Factory.

Van een nieuw circulair koffiecontract tot circulaire wetbundels, van duurzame catering tot circulaire bedrijfskleding: de diversiteit van pilot projecten was groot. Onderling wisselden deelnemers ervaringen uit met teamleden, werkzaam bij andere organisaties. Tijdens de slotbijeenkomst eind januari 2023 in – heel toepasselijk – Circl in Amsterdam presenteerden deelnemers de resultaten van hun project en was er ruimte voor evaluatie. Voor de pilot projecten geldt: hoe meer tijd deelnemers hadden om erin te steken, hoe meer het opleverde. Maar ook, klein is fijn!

Ervaringen en resultaten

Voor Cara Coffyn, Sustainability Officer bij Curtec, bood de Accelerator een framework voor een uitvraag voor een meer duurzame en circulaire catering.  Ze maakte een koppeling met de SDG’s, organiseerde een duurzaamheidskennissessie omtrent de impact van voeding voor productiemedewerkers en ging om tafel met de huidige leverancier. Coffyn; “De tool bood een schat aan informatie en hielp mij met het formuleren van de juiste vraag. Het bood ruimte voor gesprek over verduurzaming met de leverancier, die uiteindelijk een voorstel stuurde naar aanleiding van onze lange termijnvisie. Achteraf had ik een groeiplan moeten toevoegen, met ook doelstellingen op de kortere termijn, dit maakt het ook meer haalbaar voor de leverancier.”

Ook voor advocatenkantoor Houthoff leverde deelname een concreet eindresultaat op: Claire Spanjer-Willemsen, Inkoop- en contractmanager, schreef met collega Daniëlle Willemen, een Request For Proposal voor een alternatief voor de wegwerpbeker waar zij in 2024 afscheid van nemen met het oog op de aanstaande SUP-wetgeving.

Bouwbedrijf Vink Bouw deed mee met tien collega’s met drie pilotprojecten. Youri Buitenhuis, projectleider: “Ons initiële project was veel te groot, we brachten het al terug van circulair hout in het algemeen naar een specifiek project, maar we hadden best met iets kleiners kunnen starten zoals de koffiebeker, om ons deze manier van circulair denken eigen te maken.”

Alle stakeholders nodig

Deel nemen met collega’s uit de eigen organisatie vergemakkelijkt de afronding van een pilotproject en het zorgt ervoor dat de kennis direct al breder verspreid is. Toch deden er ook individuele deelnemers mee, die onderdeel waren van een team van deelnemers uit andere organisaties om mee te sparren en ervaringen te delen. Willem van Leeuwen, senior facilitair adviseur bij FMO, deed mee met drie collega’s: “Door als inkopers te vragen naar circulaire oplossingen worden leveranciers uitgenodigd om na te denken over nieuwe, circulaire verdienmodellen. Inkopers hebben daarmee een belangrijk sturend instrument in handen op weg naar een circulaire economie.”

Inkopers kunnen dit niet alleen: zij hebben alle stakeholders nodig, zowel collega’s van de eigen organisaties, als de leverancier. Kim van Beek, Categoriemanager Inkoop bij Forbo: “Ik ben de inkoper, mijn facilitair manager wil koffie schenken, vervolgens vindt ook finance hier wat van, net als de medewerker op de vloer. Iedereen moet mee in dit proces van circulair inkopen.” Het kan zijn dat een organisatie contractueel vastzit aan een leverancier, waardoor overstappen of grote wijzigingen niet mogelijk zijn, wat doe je dan? Van Beek: “Naast dat je te allen tijde een marktconsultatie kunt opzetten om scherp te krijgen wat de markt kan bieden, kun je ook als opdrachtgever om tafel met de CSR-manager van leverancier, in plaats van de vaste accountmanager. Ga vooral het open gesprek aan en deel de mogelijkheden en uitdagingen met elkaar. Ook kleine stappen dragen bij aan de beweging naar meer circulariteit.”

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

De week van 20 maart 2023 start de tweede run, met een looptijd van 16 weken en een slotbijeenkomst ná de zomer 2023 zodat iedereen tijd heeft voor afronding: alle input en feedback van de eerste groep deelnemers neemt PHI Factory mee in verdere ontwikkeling. Zo krijgen de teams actievere begeleiding, zijn er digitale introducties van de thema’s en schroeven we het tempo iets terug. Dinsdag 21 februari is er nog een informatiesessie waar organisaties terecht kunnen met vragen. Onder andere De Brauw Blackstone Westbroek, Jaarbeurs, Provincie Utrecht en Hogeschool van Rotterdam tonen interesse voor deze tweede run.  Mogelijk deelnemen of aansluiten bij de informatiesessie? Lees meer en laat het weten!

Zero waste

Afval & circulariteit zijn belangrijke onderwerpen voor participanten van lokale Green Business Clubs (GBC) en een aantal werken tot naar zero waste. Circulair inkopen is een cruciaal onderdeel hiervan, dat begint met anders inkopen. Partner PHI Factory heeft kennis in huis over dit onderwerp en ervaring met verschillende accelerators, maar op dit thema bestond een dergelijke tool nog niet. Koplopers uit het netwerk van GBC deden mee, waarbij GBC kennisdeling faciliteert. GBC Nederland heeft een samenwerking met VANG Buitenshuis, een programma van RWS dat bedrijven helpt met de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering. Samen organiseerden VANG Buitenshuis en GBC Nederland al verschillende kennissessies, over onder andere de koffiebeker, een hot topic wat ook vraagt om anders inkopen.