Gepost door Green Business Club Zuidas
2020/05/28 geplaatst in Algemeen, Circulair, Energie, Groen, Mobiliteit

CEO’s Zuidas in gesprek met wethouder van Doorninck – Duurzame bedrijfsvoering na COVID-19: hoe verder?

De effecten van COVID-19 zijn merkbaar in vrijwel allen takken van het bedrijfsleven, en sijpelt ver door in de fijnste mazen van het economisch ecosysteem. Wat is het effect op het duurzaamheidsbeleid van dat bedrijfsleven, maar ook van de overheid? En hoe kunnen we samen zorgen dat  we ondanks de coronacrisis de klimaatcrisis niet uit het oog verliezen? Kunnen we tegenslagen omzetten in kansen, en waar liggen die? Zo’n twintig CEO’s van participanten van Green Business Club (GBC) Zuidas spraken hier vanochtend in een online sessie over met wethouder Duurzaamheid en Circulaire Economie van de gemeente Amsterdam Marieke van Doorninck.

Groen herstel
Van Doorninck trapte de sessie af met een schets van het duurzaamheidsbeleid van gemeente Amsterdam. Ze deed hierbij een oproep tot een “groen herstel” en verzocht de deelnemende bedrijven om mee te doen in de zoektocht om deze nieuwe economie vorm te geven, waarbij er meer toegewerkt wordt naar een Amsterdams ecosysteem. De vraag naar duurzame bedrijfsvoering, de middelen en de uitvoering hiervan stimuleren, is in potentie een impuls. We zouden juist nu samen moeten werken aan een minder conjunctuurgevoelige, weerbaardere economie. Een ding is duidelijk: we kunnen niet “back to normal”.

Systeemverandering
De Amsterdamse economie is als een horloge, een fijnmazig netwerk van radartjes die allemaal met elkaar verbonden zijn, zo stelt Paul Riemens, directeur van de RAI. Het feit dat er in de RAI geen beurzen en evenementen meer plaats kunnen vinden, heeft een enorm effect op allerlei bedrijven hier omheen, horeca, taxi’s, logistiek. Juist daarom moet er volgens Carolien Gehrels van Arcadis een diepgaande systeemverandering plaatsvinden, geënt op duurzame bedrijfsvoering.

Spreiden
Een van die systemen, waar nu veel kansen voor verandering liggen is hoe onze mobiliteit is ingericht. Online meetings, thuiswerken, spitsmijden; zaken waar ook Green Business Club Zuidas voorheen hard aan moest trekken, zijn nu het nieuwe normaal. Ook GBC Zuidas participant de VU merkt dit positieve effect: dingen die voorheen niet van de grond kwamen zoals digitalisering, werken op afstand en vermijden van vliegverkeer, zijn nu wel mogelijk.
De NS is op haar beurt druk bezig met het Covid-proof maken van de treinen, en roept op tot “spreiden, spreiden, spreiden”. Deze tijd heeft bewezen dat de voormalige hyperspits, die zo’n druk legde op het OV, vermeden kan worden.

Flexibel vervoer
Lastiger is het voor de taxibranche, die zwaar is getroffen. TCA ziet haar chauffeurs, die veelal zelfstandig ondernemers zijn, hun inkomsten kwijtraken. Zij vraagt het bedrijfsleven gebruik te maken van elektrische taxi’s in zakelijk vervoer, nu het openbaar vervoer minder gebruikt gaat worden. Deze vorm van vervoer zou ook een belangrijke rol kunnen gaan spelen in Mobility as a Service, een ontwikkeling in mobiliteit die ook juist nu kansrijk is, omdat we flexibeler om zullen moeten gaan met onze keuzes voor bepaalde vervoersmiddelen.

Praktisch maken
Naast mobiliteit kwamen onder andere de effecten van de crisis op de bouw en gebiedsontwikkeling aan bod in dit gesprek. Ook in deze branche liggen veel kansen voor verandering en verbetering, met name in energiebesparende maatregelen, die op termijn juist geld kunnen opleveren. Jan Hein Tiedema, Executive Managing Director van Edge Technologies, riep op tot het benutten van nieuwe kansen en het open staan voor creatieve oplossingen. Hoe kunnen we de impact minimaliseren op duurzame projecten die nu dreigen stil te vallen?

Eline Kik, programmadirecteur van GBC Zuidas, benadruk tot slot de rol van de club in de besproken systeemverandering: we pakken onze rol als facilitator van gesprekken als deze, en tegelijk bekijken we hoe we systeemveranderingen praktisch kunnen maken, te beginnen bij mobiliteit. Een uitwerking hiervan volgt spoedig na afstemming met het GBC Zuidas-netwerk.