Gepost door Green Business Club - Zaanstad
2021/06/30 geplaatst in Logistiek, Mobiliteit

Bouwbedrijven Zaanstad Noord tekenen Intentieverklaring Bouwlogistiek

De bereikbaarheid van Zaanstad Noord staat onder druk. Met een grote bouwopgave van ongeveer 5000 woningen, een A8-A9 verbinding die nog niet gerealiseerd is en de steeds hoger wordende bouwlogistieke eisen, is samenwerking in het gebied en in de keten van groot belang.

Meerdere bedrijven en overheden die betrokken zijn bij Zaanstad Noord hebben de Intentieverklaring Bouwlogistiek ondertekend voor een duurzaam, toekomstbestendig en bereikbaar gebied. Deze partijen zetten zich gezamenlijk in om de opgaves op het gebied van woon-werkverkeer, zakelijk reizen en goederenvervoer in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te initiëren. Inzicht in de data van organisaties is essentieel en door deze data te delen, kunnen partijen van elkaar leren.

In de intentieverklaring worden verschillende oplossingen benoemd, zoals:
– Inzet op reductie van stromen
– Realisatie van een bouwhub
– Op afstand parkeren en inzet op OV
– Vergroening van de overgebleven modaliteiten

In deze publiek-private samenwerking is een grote rol weggelegd voor de verschillende overheden. Naast regulering en wetgeving is het belangrijk dat faciliteiten worden geboden in het openbare gebied, zodat partijen met elkaar kunnen samenwerken. Green Business Club Zaanstad speelt, met ondernemers- en bedrijvenverenigingen, de verbindende rol tussen alle partijen en kan met concrete projecten bijdragen aan de uitgesproken intenties.
Wilt u meer weten over de mobiliteitstransitie en de Intentieverklaring Bouwlogistiek Zaanstad Noord? Mail gerust naar Marjan Hofman, projectmanager Mobiliteit van GBC Zaanstad.