Gepost door Green Business Club - Arnhem Gelderse Poort
2020/04/15 geplaatst in Energie

Biedt Deltaplan DGBC kansen voor Gelderse Poort?

Gelderse Poort onderzoekt haar rol als pilot locatie voor Deltaplan DGBC om de Paris Proof-ambitie in praktijk te brengen. De Dutch Green Building Council heeft een Deltaplan opgezet waarmee zij met co-financiering van het Rijk organisaties en bedrijventerreinen helpt bij het CO2-neutraal worden. Voor participanten van GBC Gelderse Poort een mooie kans om de energietransitie te versnellen.

De Dutch Green Building Council (DGBC) is partner van Green Business Club Nederland (GBC Nederland) en vervult als onafhankelijke non-profit netwerkorganisatie een toonaangevende rol in de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving. Met haar 370 participanten bestaande uit de gehele keten van belegger-ontwikkelaar-adviseur-eindgebruiker en banken, beschikt dit netwerk over veel kennis en ervaring in de utiliteitsbouw.

Deltaplan
DGBC heeft een Deltaplan in het leven geroepen dat zorggebouwen, kantoren, scholen, woningen en bedrijfsgebouwen helpt te verduurzamen, met de nadruk op CO2 reductie. Het Deltaplan ambieert al in 2040 Paris Proof -ofwel CO2 neutraal- te worden. Dit betekent dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dat is een stevige maar noodzakelijke ambitie om in Nederland de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen.

Pilots
DGBC is op zoek naar pilotlocaties om de Paris Proof-ambitie in de praktijk te brengen. Hiervoor is cofinanciering beschikbaar van maximaal €15.000. GBC’s hebben over het algemeen de ambitie om het gebied waar zij gevestigd zijn te verduurzamen. Soms zijn zij echter zoekende in hoe deze ambitie te concretiseren, de haalbaarheid hiervan vast te stellen en tot een uitvoerbaar stappenplan te komen voor realisatie. De Paris Proof ambitie van DGBC met bijbehorende tools en ondersteuning kan hierbij helpen. De opgave ligt ook vaak op gebiedsniveau, bijvoorbeeld omdat een gebied op enig moment van het gas af zal gaan. GBC Gelderse Poort en DGBC onderzoeken hoe een mogelijke samenwerking eruit kan zien.