2023/04/08 geplaatst in Energie

Amsterdam Zuidoost bundelt de krachten om versneld energie te besparen

Als je ’s nachts over straat fietst, wil er nog wel eens licht branden na kantoortijd. Hier wordt momenteel in Amsterdam Zuid-Oost wat aan gedaan. ABN AMRO, CSU, ING, Bearingpoint en Green Business Club Nederland hebben de handen ineen geslagen en zijn begonnen aan het traject Versneld Energie Besparen, bestaande uit een drietrapsaanpak: (1) onnodige lichten na kantooruren uit, (2) het slimmer inregelen van klimaatsystemen en (3) routekaarten richting Paris Proof, oftewel energieneutraal. Wij spraken Andro Bottse, projectleider Zuidoost over deze aanpak in het gebied.

Projectleider Andro Bottse is een echte ‘Zuidoostenaar’. Met jarenlange ervaring bij bedrijven en gemeente in Amsterdam Zuidoost, was hij de aangewezen persoon om het project te trekken in deze wijk. Hij gebruikt zijn netwerk en wordt ondersteund door de stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit Marit Janssen (ABN AMRO), Gonjo Beuken (CSU), Ronald Lazet (ING), Daan Aveskamp (Bearingpoint) en Rosanne Perizonius (Bearingpoint).

Wat vind je leuk aan het werken aan de energieaanpak in Zuid-Oost?
Dit kantorengebied bevindt zich in de grootste gebiedstransformatie ooit in Amsterdam. Er worden kantoorgebouwen gesloopt en gerenoveerd, er komen duizenden nieuwe woningen bij en nieuwe kantoorpanden zien het levenslicht. Hoewel ik Zuid-Oost vrij goed ken, lijkt mijn werk op pionieren, opnieuw opstarten op een thema (energiebesparing) dat ons allen raakt, maar bij een groot aantal bedrijven niet boven aan het lijstje staat. Tegelijkertijd zie je dat er een aantal koplopers zijn die de door Green Business Club ontwikkelde aanpak al stevig hebben omarmt. Deze diversiteit maakt het werk leuk en enerverend. De argumenten om mee te doen aan de energiescan en routekaart van EQUANS zijn voor koplopers totaal anders dan voor bedrijven die nog de kat uit de boom kijken. Daar leer ik zelf ook veel van!

Wat zijn de grootste uitdagingen?
Het krachtveld tussen gebouweigenaren en gebruikers! Je ziet dat gebruikers van de gebouwen sneller geneigd zijn om zich aan te sluiten bij onze energieaanpak dan de eigenaren. Voor de laatste groep speelt het aspect van kosten een belangrijke rol. Wie gaat bijvoorbeeld de verbetering van de klimaatsystemen en instellingen in de gebouwen betalen? Energie besparen doen we vooral samen, want alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Daarom is het fijn dat ik een stuurgroep c.q. koplopersgroep achter mij heb, bestaande uit ABN AMRO, Bearingpoint, CSU en ING die mij met raad en daad bijstaan in dit hele traject.

Hoe wordt er op de energiebesparingsaanpak gereageerd vanuit bedrijven?
We zijn kort geleden van start gegaan en de drie onderdelen van de aanpak staan net in de steigers. We hebben binnenkort de kick-off met de gebouwen die mee gaan doen aan de energiescan en routekaart van EQUANS. De video die laat zien hoe het kantorengebied er ‘s nachts qua verlichting uitziet, is in de maak. Vanaf dat moment kunnen we los met de campagne. In het voortraject heb ik al wel positieve reacties gekregen en bedrijven die graag hun logo ter beschikking stellen voor de campagne website als supporter van de actie “Zuidoost doe het licht uit”.