Gepost door Green Business Club - Rotterdam Alexander
2022/07/18 geplaatst in Logistiek

Afronding onderzoek Zero Emissie Stadslogistiek van Hogeschool Rotterdam

Afgelopen semester hebben de studenten van International Supply Chain Management een stadslogistiek onderzoek uitgevoerd bij Eneco en de Politie, participanten van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van mogelijkheden rondom efficiënt inrichten van stadslogistiek om zo luchtvervuiling en CO2-uitstoot tegen te gaan.

Maturity model
In het realiseren van het onderzoek, hebben de studenten het ‘maturity model’ toegepast. Dit is een nieuwe theorie die op zeven verschillende niveaus in kaart brengt hoe bedrijven omgaan met duurzame stadslogistiek. Door middel van een survey is data opgehaald, waarna er nog verdiepende interviews plaatsvonden. De onderwerpen personell, finance, purchase, fleet, infrastructure, suppliers en operations zijn uitgebreid onder de loep genomen om tot mooie conclusies te komen.

Resultaten
Met als doel om inzicht te krijgen in de duurzame impact en bewustzijn omtrent stadslogistiek van Eneco en de Politie, hebben de studenten een globale huidige situatie in kaart gebracht. Voor de studenten viel het al snel op dat beide participanten de afgelopen jaren al flinke stappen gemaakt hebben op het gebied van verduurzaming, zo ook op het onderwerp stadslogistiek. Er zijn bijvoorbeeld budgetten beschikbaar voor duurzame mobiliteit, plannen voor logistiek management zijn in uitvoering en het duurzame bewustzijn van personeel is hoog. Verbeterpunten liggen voornamelijk in de contracten met leveranciers en verduurzaming van het in-house wagenpark.

Aanbevelingen studenten
Dit onderzoek biedt een goede nulmeting voor de projectgroep Mobiliteit van Green Business Club Rotterdam Alexander. Het opgeleverde document vormt dan ook zeker de basis voor vervolgprojecten rondom duurzame stadsmobiliteit. De meest impactvolle aanbevelingen van de studenten zijn onder andere het automatisch monitoren van KPI’s, het implementeren van ZECL-support, het vergroten van budgetten rondom wagenpark verduurzaming en het verdiepen in contracten met leveranciers. Ook collectief liggen hier kansen en mogelijkheden die in het vervolgproject verder verkent kunnen worden.

Als Green Business Club Rotterdam Alexander, zijn wij ontzettend blij met de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en willen wij de studenten Yen Nguyen, Stephen Obeng, Mona Shahrabi, Robin Truyens and Zen Zijuan hartelijk bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en het mooie resultaat!