Gepost door Green Business Club - Rotterdam Alexander

Geslaagde programmaraad op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag 2019 faciliteerden Croonwolter&dros en Coca-Cola Nederland de programmaraad van Green Business Club Rotterdam Alexander. Participanten kwamen bijeen tijdens een ontbijtsessie om meer te horen over gerealiseerde en lopende projecten. Voorzitter Marco Bunk en Bas Ambachtsheer van Croonwolter&dros heetten de aanwezigen welkom en Herman Timmermans nam namens stichting Clok een voorschot op de plannen die het kabinet die middag zou presenteren.

Croonwolter&dros is sinds afgelopen juli participanten van GBC Rotterdam Alexander, waarmee het totale aantal bedrijven dat zich inzet voor een duurzaam Rotterdam Alexander op 12 komt. ‘Wij werken graag mee aan de duurzame ambities van Green Business Club Rotterdam Alexander om zo op lokaal niveau uit te dragen waar ons bedrijf voor staat’, aldus Bas Ambachtsheer.

Daarna was het woord aan programmamanager Carola Kalishoek. Zij sprak over de projecten en evenementen die sinds de kick-off in oktober 2018 – nog geen jaar geleden!- zijn georganiseerd. Zo is het Powernest geïnstalleerd op het Techniekcollege, werd meegesproken aan het Rotterdams Klimaatakkoord en de Alliantie Rotterdam Alexander en heeft de ondertekening van de Green Deal ZES en van de intentieverklaring elektrisch taxivervoer de aanzet gegeven om op deze mobiliteitsterreinen te verduurzamen.

Herman Timmermans, bestuursvoorzitter van Stichting Clok, nam alvast een voorschot op de plannen van het kabinet met betrekking tot duurzaamheid. De energietransitie, evenals de verduurzaming van mobiliteit vraagt veel van bedrijventerreinen. Timmermans geeft aan dat de bedrijventerreinen waarschijnlijk niet worden behandeld in de Troonrede, maar dat dit wel de plekken zijn waar ook voor de woningopgave naar oplossingen wordt gezocht. Tevens voorspelde hij dat besturen van ondernemersverenigingen of Business clubs de directie gaan vormen van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Kortom: de opgave voor  bedrijventerreinen is groter dan ooit. Genoeg om mee aan de slag te gaan dus!

De participanten spraken hierna met elkaar over de thema’s mobiliteit, circulariteit en leefbaarheid/veiligheid. Kennis werd uitgewisseld en er werden plannen gemaakt voor 2020. Ook is afgesproken met elkaar te werken aan een ambitieverklaring voor de komende jaren om zo nog meer slagkracht te creëren.

Het ontbijt werd afgesloten met een korte pitch over de mogelijkheden die de Verkeersonderneming biedt rondom duurzame mobiliteit en met een korte terugblik op de ochtend door Arjanne Hoogstad van Coca-Cola Nederland. Een volgende bijeenkomst staat gepland voor oktober en staat in het teken van de Ambitieverklaring. Meer informatie en uitnodiging volgt.

Ook participant worden en bijdragen aan een duurzaam Rotterdam Alexander? Neem contact op met Carola Kalishoek, programmamanager.