Gepost door Green Business Club Utrecht Centraal
2017/09/13 geplaatst in Afval, Algemeen, Energie, Groen, Mobiliteit

5 vragen aan… Wilma Kreikamp, secretaris en namens de Rabobank participant van de GBCU

1. Even uitleggen: de Green Business Club Utrecht Centraal. Wat is het? En waarom ben jij erbij betrokken?

“Samen met elf bedrijven en de gemeente Utrecht zetten wij ons in om het gebied rondom Utrecht Centraal Station, waar wij allemaal gevestigd zijn, een stukje duurzamer en levendiger én daarmee ook mooier en sociaal veiliger te maken. De bedrijven die mee participeren in de ‘GBCU’, zoals we onze club noemen, zijn: de Volksbank, RVO, Movares, Royal Haskoning DHV, CBRE, NS, ProRail, NH Hotels, TivoliVredenburg, Movares, Rabobank en de gemeente.

Zelf ben ik namens de Rabobank vanaf het eerste uur betrokken bij GBC Utrecht Centraal, omdat ik vind dat je als grote stakeholder in het gebied je verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om een duurzaam behoud van de omgeving maar óók om er een plek van te maken waar iedereen kan genieten.”

2. Wat is de meerwaarde van de Green Business Club Utrecht Centraal en waarom vind jij dat bedrijven in het stationsgebied zich moeten aansluiten?

“De meerwaarde van de GBCU is de goede samenwerking tussen de grote bedrijven en andere partijen in het gebied, waardoor je gemakkelijker initiatieven van de grond krijgt. We weten elkaar te vinden, bespreken waar we iets kunnen toevoegen en kunnen ons gezamenlijk sterk maken. Én je merkt dat we inmiddels op de kaart staan doordat we steeds vaker als collectief gezien en benaderd worden. Bovendien kunnen we als GBCU als één partij naar het Ondernemersfonds Utrecht stappen om vanuit de verschillende trekkingsgebieden aanspraak te maken op funding voor mooie, duurzame initiatieven in het stationsgebied.”

GBCU-Stakeholderslunch-4

3. Het thema van de Green Business Club Utrecht Centraal in 2017 is ‘DOEN’! Kun jij hier een paar mooie voorbeelden van noemen?

“Dit jaar hebben we meer focus aangebracht en drie werkgroepen gevormd op basis van onze speerpunten: de reductie van de CO2 uitstoot, het verlevendigen van het gebied en circulariteit bij de bedrijven.

Mooie voorbeelden van ‘doen’ zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van signing in de, zoals onze werkgroep levendig het zo mooi verwoord ‘urban jungle’ op het Smakkelaarsveld en het oprichten van een complimentenpoort bij het Moreelsepark. Daarnaast is de werkgroep mobiliteit hard bezig in kaart te brengen hoe we logistieke stromen naar het gebied kunnen bundelen. Ook komt er een initiatief met elektrische deelauto’s in het gebied. Tot slot worden momenteel de afvalstromen van de diverse participanten in kaart gebracht om van elkaar te leren en te kijken of we die ook kunnen bundelen.”

4. De urban jungle, het bundelen van logistieke (afval)stromen en elektrische deelauto’s… stuk voor stuk allemaal mooie projecten. Wat kunnen we het komende jaar nog meer verwachten op het gebied van duurzaamheid in het Stationsgebied Utrecht Centraal?

“Ik hoop dat het bundelen van goederenvervoer gaat lukken middels zogenoemde ‘hubs’ aan de rand van de stad, van waar het dan met elektrisch vervoer de stad in komt. Dat zou uniek zijn voor Utrecht.Daarnaast zijn we in het kader van de Dag van de Duurzaamheid (op 10 oktober a.s.) bezig met het samenstellen van een wandelroute langs spraakmakende duurzame initiatieven van de individuele participanten in het stationsgebied. Dit om van elkaar te leren en elkaar, maar ook derden, te inspireren.”

GBCU-Duurzame-Markt-Movares

5. Last but not least: wat is voor jou hét voorbeeld van duurzaamheid, levendigheid, kijken naar een duurzame toekomst, etc. van de Green Business Club óf in het Stationsgebied als geheel?

“Ik heb niet één voorbeeld van duurzaamheid, maar wel de wens dat we ons gezamenlijk blijven inzetten om kleine en grote initiatieven van de grond te krijgen en daarmee het gebied aantrekkelijker te maken voor onze medewerkers, bezoekers en passanten. Ik heb wel hét voorbeeld van samenwerken om dit te realiseren: de fijne samenwerking en de inzet van de participanten binnen de GBC Utrecht Centraal.”