Gepost door Green Business Club - Eindhoven
2022/01/14 geplaatst in Algemeen

Geef jouw initiatief op voor de GBC Eindhoven Spoorzone Duurzaamheidsprijs

Green Business Club Eindhoven Spoorzone reikt op 24 februari 2022 de eerste Duurzaamheidsprijs uit. Kent u bedrijven, scholen of gedreven personen die een duurzaam idee hebben? Deel deze oproep in uw netwerk!

Wat is de GBC Eindhoven Spoorzone Duurzaamheidsprijs?
De duurzaamheidsprijs wordt uitgereikt door een afvaardiging van GBC Eindhoven Spoorzone en een vertegenwoordiging uit de Eindhovense publieke, private of kennis sector. GBC Eindhoven Spoorzone is een impactorganisatie van bedrijven en kennisinstellingen in de Spoorzone. Binnen de stichting werken participanten samen op de pijlers Circulaire Economie, Energie, Leefbaarheid & Sociale Duurzaamheid en Mobiliteit aan verduurzaming van het gebied.
Naast de duurzaamheidsprijs zelf, omvat de prijs een marketingcampagne rondom uw project (of initiatief) ter waarde van € 2.500,- om het project op de kaart te zetten en anderen aan te zetten om nog duurzamer te gaan ondernemen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van de participanten van GBC Eindhoven Spoorzone om het idee verder te brengen voor de Spoorzone.

Waar moet het project of initiatief aan voldoen?
• De indiener dient gevestigd te zijn in de Brainport regio of een sterke relatie te hebben met het gebied;
• Het project is gerealiseerd of kan gerealiseerd worden in de Brainport regio en bij voorkeur in het gebied de Spoorzone;
• Het project bezit een origineel en inspirerend karakter;
• Het project is een stimulans voor anderen om duurzaam te ondernemen;
• Het project bevat een meerwaarde/is gericht op de thema’s Mobiliteit, Energie, Leefbaarheid en/of Circulariteit;
• Het project is onafhankelijk, kan een vliegwiel zijn en is (op termijn) schaalbaar om in andere gebieden/plekken uit te rollen;
• Het project mag zich in verschillende fases bevinden (concept, voorbereiding, uitwerking of opgeleverd). Er dient wel onderbouwd te worden op welke manier het project gerealiseerd gaat worden wanneer het zich in de initiatief-, voorbereiding- of uitwerkingsfase bevindt.

Deadline
Ben je of kent je iemand die een project of initiatief wil insturen? Aanmelden kan tot 7 februari 2022. Stuur het project naar Merel Rietveld via merel@greenbusinessclub.nl.

GBCEindhoven_Duurzaamheidsprijs_januari