Mobiliteit is een belangrijk thema van de Green Business Clubs. Zowel wanneer het gaat om verduurzamen en daarmee het reduceren van CO2-uitstoot, als zorg dragen voor de bereikbaarheid. Projecten en ambities hebben betrekking op elektrisch vervoer, autodelen, Mobility as a Service, fietsgebruik bevorderen, ontwikkelen van looproutes, verbeteren van afleggen van de last mile. GBC’s werken in deze nauw samen met andere andere partijen en organisaties, waaronder de U15, Bereikbaar Haaglanden, gemeentes en OV-bedrijven.

Mobiliteit & Bereikbaarheid

30 Projecten

Projecten

Mobiliteitsadvies werkgevers

GBC Zuidas

Green Business Club Zuidas werkt met mobiliteitsadviseurs van Breikers samen aan het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid…

Bekijk project

 • > €5.000
 • 36 maanden
 • 4
 • Gebied
, , , , , ,

Young Green Business Club

GBC Zuidas

In 2022 zijn Young Professionals vanuit Arcadis, Deloitte en Loyens&Loeff het Young GBC Zuidasnetwerk gestart met…

Bekijk project

 • > € 1.000
 • 12 maanden
 • 3
 • Gebied

Uitbreiding laadpalen parkeergarages

GBC Zuidas

Zuidasbedrijven werken aan de verduurzaming van hun mobiliteitsbeleid, onder andere door de inzet op OV en…

Bekijk project

 • > € 25.000
 • 12 maanden
 • 4
 • Gebied
, , , , ,

Opzetten duurzaamheidsteam

GBC Zuidas

Green Business Club Zuidas heeft een team van 5 HAS-studenten begeleid in het maken van een…

Bekijk project

 • > € 1.000
 • 3 maanden
 • 3
 • Land
, , , , ,

Kennisdeling CSR/ESG-beleid

GBC Zuidas

Zuidasbedrijven geven meer structuur aan het duurzaamheidsbeleid. Dit wordt CSR of ESG-beleid genoemd (termen zijn niet…

Bekijk project

 • > € 1.000
 • 36 maanden
 • 2
 • Land
,

Anton van Dampad

GBC Bunnik

U betreedt nu het Anton van Dampad, het pad dat het stationsgebied verbindt met de bedrijven…

Bekijk project

 • > € 25.000
 • 12 maanden
 • 3
 • Gebied
,

Gebiedsbrede mobiliteitsaanpak Sloterdijken

GBC Amsterdam Sloterdijken

GBC Amsterdam Sloterdijken is in 2021 opgericht en de projectgroep Mobiliteit brengt in kaart wat de…

Bekijk project

 • > €5.000
 • 5 jaar
 • 4
 • Gebied
, , , ,

Ambitieverklaring GBC Rotterdam Alexander

GBC Rotterdam Alexander

Participanten van Green Business Club Rotterdam Alexander hebben in 2020 een ambitieverklaring ondertekend, waarin wordt uitgesproken…

Bekijk project

 • > €5.000
 • 12 maanden
 • 3
 • Gebied
, ,

Catalogus lokaal inkopen

GBC Zuidas

In 2018 en 2019 heeft GBC Zuidas poortonderzoeken gedaan bij zeven kantoorgebouwen in Zuidas. Hieruit bleek…

Bekijk project

 • > € 25.000
 • 36 maanden
 • 4
 • Stad

Gebiedsbrede mobiliteitsaanpak Rotterdam Alexander

GBC Rotterdam Alexander

Werkgevers in Rotterdam Alexander werken aan een veilige terugkeer van medewerkers van het gebied, waarbij duurzaamheidsambities…

Bekijk project

 • > €5.000
 • 36 maanden
 • 4
 • Gebied

Gebiedsbrede mobiliteitsaanpak Zuidas

GBC Zuidas

In 2020 hebben CEO’s van GBC-Zuidasparticipanten in het CEO-ontbijt met de wethouder Duurzaamheid van Gemeente Amsterdam…

Bekijk project

 • > € 25.000
 • 36 maanden
 • 4
 • Gebied
,

Bandenpomp

GBC Bunnik

Autorijden met je banden op de juiste spanning zorgt voor meer grip, minder brandstofverbruik (2 tot…

Bekijk project

 • > € 1.000
 • 3 maanden
 • 2
 • Gebied
,

Zero Emissie Stadslogistiek Utrecht

GBC Utrecht Centraal

Green Business Club Utrecht Centraal werkt aan de ambitie om goederenvervoer in het gebied in 2025…

Bekijk project

 • > € 25.000
 • 5 jaar
 • 5
 • Gebied
,

Zero Waste Zuidas

GBC Zuidas

Mei 2019 tekenden 27 CEO’s van Zuidas bedrijven de Zero Waste Zuidas overeenkomst. Hiermee committeerden zij…

Bekijk project

 • > €5.000
 • 5 jaar
 • 4
 • Gebied
, , ,

Gebiedssafari

GBC Eindhoven

Green Business Club Eindhoven Spoorzone organiseert sinds 2018 jaarlijks een gebiedssafari voor haar participanten. Tijdens een…

Bekijk project

 • < € 1.000
 • Enkele weken
 • 2
 • Gebied

Verduurzamen zakelijk reizen

GBC Zuidas

De zes young professionals van de Green Business Challenge 2019 richtten zich op het verduurzamen van…

Bekijk project

 • < € 250
 • 12 maanden
 • 3
 • Gebied

Zuidas Mobility Experience

GBC Zuidas

Met de Zuidas Mobility Experience konden werknemers in Zuidas een nieuwe manier van reizen ervaren, gratis…

Bekijk project

 • > € 25.000
 • 3 maanden
 • 4
 • Gebied
,

Emissievrije Stadslogistiek Amsterdam Zuidas

GBC Zuidas

Amsterdam Zuidas ontvangt steeds meer bedrijven en bewoners en daarmee ook meer verkeer. Met de verbouwing…

Bekijk project

 • > € 25.000
 • 5 jaar
 • 5
 • Gebied
, ,

Circulaire en lokale afvalverwerking

GBC Rotterdam Alexander

Green Business Club Rotterdam Alexander zet in op lokale afvalverwerking. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt…

Bekijk project

 • > €5.000
 • 12 maanden
 • 4
 • Gebied
, , , , , ,

Green Business Challenge

GBC Zuidas

De Green Business Challenge is een jaarlijks programma waarin young professionals de uitdaging aan gaan om…

Bekijk project

 • < € 1.000
 • 12 maanden
 • 4
 • Gebied

Stimuleren elektrisch taxigebruik in Zuidas

GBC Zuidas

Een taxi vinden in Zuidas is geen probleem, maar het aandeel elektrische taxi’s is nog laag….

Bekijk project

 • > € 1.000
 • 3 maanden
 • 3
 • Gebied
, , , , , ,

CEO-Ontbijt GBC Zuidas

GBC Zuidas

Jaarlijks organiseert Green Business Club Zuidas een CEO-ontbijt voor haar participanten. In 2020 zijn ze te…

Bekijk project

 • < € 250
 • 12 maanden
 • 3
 • Gebied
, , ,

Grootschalig BREEAM onderzoek onder Zuidas bedrijven

GBC Zuidas

Het onderzoek is een initiatief van Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en Zuidas gemeente…

Bekijk project

 • > €5.000
 • 12 maanden
 • 4
 • Gebied
,

Poncho actie

GBC Zuidas

Green Business Club Zuidas organiseerde op 5 november 2015 een regenponcho actie op het Zuidplein. Zij…

Bekijk project

 • < € 1.000
 • Enkele weken
 • 2
 • Gebied
, , , , , ,

Duurzaamheidsverslag Zuidas

GBC Zuidas

Sinds 2012 publiceert Green Business Club Zuidas ieder jaar, samen met stichting Hello Zuidas en Zuidas…

Bekijk project

 • > €5.000
 • 12 maanden
 • 3
 • Gebied

E-bike Try-out Zuidas

GBC Zuidas

Vanaf 2017 is jaarlijks aan medewerkers van Zuidasbedrijven de mogelijkheid geboden een e-bike uit te proberen….

Bekijk project

 • > € 1.000
 • Enkele weken
 • 2
 • Gebruik
,

Gezamenlijke inkoop laadpalen Beatrixkwartier

GBC Beatrixkwartier

Plaatsing van laadpalen voor electische voertuigen in de gezamenlijk door participanten MN en PostNL gehuurde parkeergarage…

Bekijk project

 • > € 25.000
 • 12 maanden
 • 4
 • Gebouw
,

Stek

GBC Twente

Stek is een initiatief van Green Business Club Twente in samenwerking met Fudura, Greenflux en Alfen-ICU….

Bekijk project

 • > € 25.000
 • 36 maanden
 • 4
 • Regio
, ,

Collectieve inzet Ebikes

Groene Allianties

Inzet collectieve Ebikes op de bedrijventerreinen langs de A12 in Duiven

Bekijk project

 • > €5.000
 • 12 maanden
 • 3
 • Gebied
,

Car Sharing Zuidas

GBC Zuidas

Samen met participant WTC en in samenwerking met Greenwheels heeft GBC Zuidas het car sharing project…

Bekijk project

 • > € 25.000
 • 12 maanden
 • 4
 • Gebied