Succesvolle kick-off werkgroep Energie

Green Business Club Eindhoven Spoorzone werkt met tweeëntwintig bedrijven en organisaties aan de verduurzaming van het Spoorzonegebied. Op 4 februari 2021 vond de kick-off van de werkgroep Energie plaats.

Participanten kwamen digitaal bij elkaar om kennis te delen en projecten te benoemen die dit jaar gezamenlijk worden aangepakt. Ronald Vliegen (ENGIE) sprak over het thema ‘van gebouw naar gebied’; hoe je komt tot een energieconcept voor een afgebakend gebied. Het in kaart brengen van het verbruik, de energiedichtheid en het volloopscenario zijn een paar aspecten die daarvoor van belang zijn. Ook is een inkijk gegeven in het project Brainport Industries Campus (BIC), onder meer over de oprichting van een utility bv voor de BIC.

Nina van den Berg (Green Business Club Amsterdam Zuidas) sprak over de diverse energieprojecten in Amsterdam Zuidas. Ze gaf onder meer het belang aan van het betrekken van stakeholders als de omgevingsdienst en gemeente. Ook besprak ze het project ‘Zuidas doet het licht uit’ en werd de routekaart naar energieneutraal gebied besproken, zoals deze door ENGIE bij GBC Den Haag Beatrixkwartier is ontwikkeld.

Green Business Club Nederland ontwikkelt, in samenwerking met RVO, een dashboard voor de lokale clubs waarin onder andere de energieprestaties jaarlijks worden gemeten. Participanten van GBC Eindhoven Spoorzone ontvangen hiervoor in maart een vragenlijst.

Met deze interessante informatie gingen de deelnemers in gesprek, om te komen tot eigen plannen voor GBC Eindhoven Spoorzone. In de komende tijd worden de plannen voor een routekaart en een ‘licht uit’ campagne verder uitgewerkt.
Een goed begin voor de werkgroep Energie in Eindhoven!


Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design