Roadmap oprichting GBC Amsterdam Sloterdijken

In de afgelopen maanden is veel voorbereidend werk verricht voor de oprichting van Green Business Club Amsterdam Sloterdijken. In deze roadmap is te zien wat de stand van zaken is en wat de doelen voor de korte termijn zijn.

 

Bent u als bedrijf of organisatie gevestigd in Amsterdam Sloterdijken en geïnteresseerd in participantschap? Neem gerust contact op met Ragna van Damme, programmamanager.


Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design