Projectdetails

Zuidas van het Aardgas

In Zuidas zijn al diverse maatregelen genomen om gefaseerd van het gas af te gaan. Binnen het beleid van de Gemeente Amsterdam Zuidas mogen nieuwe gebouwen enkel gebruik maken van duurzame energiebronnen om het gebouw te verwarmen of te koelen. Green Business Club Zuidas wil ook bestaande bouw van het gas af krijgen. Dit in eerste instantie door de situatie per gebouw in kaart brengen: wat is de ambitie van de eigenaar, wat van de gebruiker? Wanneer zijn welke gasleidingen aan vervanging toe? Zo komt er in samenwerking met Hompe Taselaar, Liander en Zuidas, gemeente Amsterdam een position paper voor een aardgasloze toekomst.

Locatie Zuidas
Status project In ontwikkeling
Betrokken partijen Gemeente Amsterdam directie Zuidas, Alliander
"Ik wil me tijdens mijn periode als voorzitter van Green Business Club Zuidas inzetten om Zuidas van het aardgas te krijgen Een behoorlijke uitdaging, maar wel leuk, tastbaar en realiseerbaar." Roland de Vlam - Advocaat Energierecht bij Loyens & Loeff

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering Het ontbreken van een gasaansluiting en het gebruik maken van duurzame energie draagt bij aan de BREEAM certificering van een gebouw

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is om Zuidas in 2030 volledig gasloos te hebben. Binnen het beleid van de Gemeente Amsterdam Zuidas mogen nieuwe gebouwen enkel gebruik maken van duurzame energiebronnen om het gebouw te verwarmen of te koelen. In Zuidas zijn er nu nog zo'n 100 aansluitingen, waarvan een aantal grote, een groot aantal voor horeca en aansluiting met een back up functie.

Doelgroep

Bedrijven en gebouweigenaren in Zuidas, ontwikkelaars.

Wat

Voor nieuwbouw is regelgeving aangepast middels de Gaswet en de bouwenvelop. Voor bestaande bouw wordt in kaart gebracht welke aansluitingen er zijn, welke functie deze hebben en wat de ambitie is van de eigenaar van de aansluiting. Met kennis uit het netwerk van Green Business Club Zuidas worden deze eigenaren benaderd en geïnformeerd.

Waarom

Voor bestaande bouw heeft de lokale overheid geen zeggenschap over de huidige aansluiting. Door deze ambitie vanuit Green Business Club Zuidas te formuleren, kunnen gebouweigenaren op een positieve manier betrokken en gestimuleerd worden.

Hoe

Roland de Vlam, werkzaam bij Loyens & Loeff, trad in 2018 aan als voorzitter van Green Business Club Zuidas. Hij formuleerde de ambitie om Zuidas van het aardgas te krijgen. Met een aantal kennispartijen in het netwerk, waaronder ENGIE, Hompe Taselaar, Waternet en Zuidas - gemeente Amsterdam is besloten een position paper te schrijven.

Stap 1) Afbakenen gebied en scope van ambitie
Stap 2) In kaart brengen van huidige aansluitingen, gebruikmaken van openbare bronnen
Stap 3) De functie van deze aansluitingen inventariseren
Stap 4) Eigenaren benaderen om ambities en mogelijkheden scherp te krijgen

Planning

In 2019 zijn gesprekken gevoerd met aantal partijen in het gebied die van het gas af willen.
In 2020 zijn alle aansluitingen in kaart gebracht. Vervolgens worden eigenaren aansluitingen benaderd: wat is de functie én ambitie van de aansluiting, waar nodig kennis en kunde aanbieden van kennispartijen
In 2021: participanten tekenen Ambitieverklaring 2021-2025, met daarin onder andere de ambitie in 2025 van het aardgas af te zijn, met de kanttekening dat zicht hebben op ontkoppeling met allocatie van de daarbij behorende budgetten in een aantal gevallen afdoende is.

Focus 2021 voor projectteam: ontkoppelen centrumgebied Zuidas, voornamelijk horeca.

Monitoring

De gaskaart wordt elk jaar geupdate en verwijderde gasleidingen wordt gemonitord.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

- Zorgen dat juiste kennispartijen zijn aangehaakt, maak gebruik van openbare informatie voor inventariseren aansluitingen
- Zet kennispartijen aan het werk: zoek contact met lokale overheid
- Verifieer de gegevens: niet overal is de informatie up to date

Tips

Formuleer een stevige ambitie, eventueel uit persoonlijke titel van bijvoorbeeld een voorzitter en slinger de ambitie de wereld. Noem het overal waar je komt en wanneer het over de energietransitie gaat.

Kosten

Maak gebruik van de kennis en betrokkenheid van participanten uit het gebied, Betrek lokale overheid (gemeente of omgevingsdienst) die vaak al overlappende ambitie hebben.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design