Projectdetails

Zuidas Solar Week: aandacht voor zonne-energie

Tijdens de Zuidas Solar Week staat zonne-energie centraal in Zuidas. Het is enerzijds een bewustwordingscampagne waarin we bedrijven die dmv zonnepanelen hun eigen energie opwekken, zichtbaar maken. Hierin komt met name duidelijk naar voren wat dit oplevert en hoeveel men hiermee bespaart. Anderzijds stimuleren we particulieren tot aanschaf van zonne-panelen door middel van een aanbieding. De aanbieding organiseren we samen met een energieaanbieder, die panelen met een aantrekkelijke korting verkoopt tijdens deze Solar Week. De Zuidas Solar Week heeft drie maal plaatsgevonden.

Locatie Zuidas
Status project Het heeft drie keer plaatsgevonden en wordt niet meer herhaald.
Betrokken partijen Nuon, Natuur & Millieu, VU, GO VU
Make money, Be Green & Cool: Go Solar GBC Zuidas

Facts & figures

Procescomplextiteit Zeer eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Zeer klein
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energieleverend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Het doel van dit project is het bevorderen van het opwekken en gebruiken van duurzame zonne-energie.

Doelgroep

De participanten van GBC Zuidas en hun werknemers.

Wat

De aanschaf van zonne-panelen is aantrekkelijker gemaakt door de aanbieding. Er wordt duidelijke informatie gegeven over de (financiële) voordelen hiervan.

Waarom

Omdat men eerder geneigd is om over te stappen op duurzame energie/ het zelf opwekken van energie, als het duidelijk is wat de financiële voordelen zijn. Dit geldt voor zowel bedrijven als particulieren.

Hoe

In eerste instantie was het nodig om een goede partner te vinden voor de aanbieding, dit via verschillende contacten, met name eigen participanten, maar ook Natuur & Millieu. Vervolgens is het een project dat met name vraagt om goede communicatie. Naar participanten, maar vooral naar medewerkers van participanten.

Planning

Twee maanden tevoren beginnen met het benaderen van contacten voor de aanbieding. Ongeveer drie weken tevoren begonnen met de communicatie. Het project zelf duurt een week.

Monitoring

Bewustwording is lastig te pijlen. In hoeverre men gebruik maakte van de aanbieding wel. De aanbieder gaf ons een lijst met mensen die via de GBC Zuidas link offertes hadden aangevraagd.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Aanschaf van zonnepanelen is voor particulieren een grote investering en een complex proces, er is meer voor nodig om ze over de streep te trekken dan een aanbieding.

Kosten

De kosten zitten met name in communicatie-uren, vormgeving en drukwerk.


Foto & videoGebruikte tools & kennis

Posters en flyers over de Solar Week. De participanten werd een communicatiekit geboden met middelen om dit uit te zetten binnen het bedrijf. Dit bevatte een digitale flyer en een poster die geprint kon worden, en een info sheet met een beschrijving van de actie.


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design