Zuidas Mobility Experience

Met de Zuidas Mobility Experience konden werknemers in Zuidas een nieuwe manier van reizen ervaren, gratis en vrijblijvend, een maand lang. Of ze nu met de (lease)auto of het OV van en naar Zuidas reisden, iedereen kon meedoen. Een maand lang kreeg men een Zuidaspas met reistegoed waarmee de deelnemer kon reizen zoals hij of zij dat wilde, zakelijk én privé: met de trein, metro, bus, e-bike, taxi of zelfs met een huurauto. Een persoonlijke assistent hielp bij het plannen van de optimale reis. In ruil daarvoor moesten deelnemers de hele maand de eigen auto laten staan, ook in het weekend en voor privé doeleinden.

Locatie Zuidas, Amsterdam
Status project De Experience heeft twee maal plaatsgevonden, waarschijnlijk komt er nog een vervolg
Betrokken partijen Zuidas gemeente Amsterdam, Arcadis
‘Met alle ervaringen die we nu van deze proef binnen hebben, gaan we verder. De input die we nu ophalen, geeft ons inzicht in hoe MaaS volgend jaar aangeboden moet worden. De wensen van de gebruiker van MaaS centraal stellen, is een van de belangrijkste succesfactoren. Alleen op die manier kunnen we bereiken dat mensen anders gaan reizen. Zo blijft Zuidas ook de komende jaren tijdens de grootschalige werkzaamheden in het kader van Zuidasdok bereikbaar.’ Menno van der Linden, projectmanager Zuidas gemeente Amsterdam

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd In 3 maanden
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Het ging om een experiment om inzicht te krijgen in de ervaringen van reizigers en om bekendheid te geven aan het fenomeen Mobility as a Service (MaaS). De doelstelling was om een zo groot mogelijk aantal (max 100) deelnemers te werven en te enthousiasmeren voor het flexibel reizen.

Doelgroep

Voor iedereen die van en naar Zuidas reist, met focus op de automobilist.

Wat

Men kreeg een pas met een reistegoed, en een overzicht van alle mobiliteits mogelijkheden. Ook kon men contact opnemen met een helpdesk als men hulp nodig had bij het plannen van de meest efficiënte manier van reizen.

Waarom

Door zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze manier van reizen, krijg je een goed beeld van of en hoe het werkt, en of het bevalt.

Hoe

-

Planning

De werving ging zo'n twee maanden tevoren van start. Het project zelf duurde een maand. Er was een tussentijdse evaluatie lunch waarbij men informeel ervaringen kon uitwisselen en een borrel ter afsluiting waarbij de resultaten en ervaringen werden gedeeld.

Monitoring

De deelnemers zijn allen uitgebreid geïnterviewd door De Mobiliteitsfabriek, zo is een goed beeld ontstaan van de ervaringen. Ook heeft men bijgehouden wie wanneer, hoe vaak met welk vervoermiddel reisde. Zo zijn zowel objectieve als subjectieve data verzameld.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Werving moet op tijd starten; bij de eerste Experience waren niet genoeg deelnemers. Ook lag er bij de tweede experience minder focus op het "1000 euro reistegoed"; dit werd door derden (media) verkeerd geïnterpreteerd en gaf de indruk dat men in Zuidas met geld aan het smijten was.

Kosten

Voor elke deelnemer is er een reistegoed van tussen de 500 en 1000 euro gereserveerd, afhankelijk van zijn of haar situatie. Samen met de projectmanagement, communicatie- en evaluatiekosten is het een kostbaar project.

Marktvraag

Arcadis heeft contact gelegd met de verschillende mobiliteitsaanbieders die deelnamen zoals Uber, Felix, NS, Hello Bike, etc. Zo is er een veelzijdige mobility mix samengesteld.


Foto & video


Downloads

Wervingsflyer Zuidas Mobility Experiece (application/pdf 379 KB)


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres Nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design