Stimuleren elektrisch taxigebruik in Zuidas

Een taxi vinden in Zuidas is geen probleem, maar het aandeel elektrische taxi’s is nog laag. Dit komt met name door een gebrek aan goede oplaadmogelijkheden in het gebied en doordat veel taxi's op straat worden besteld. Green Business Club Zuidas geeft het elektrisch taxigebruik een extra boost met de Intentieverklaring Elektrisch Taxigebruik. Dit houdt in dat bedrijven in Zuidas verklaren zo veel mogelijk gebruik te gaan maken van de de e-taxi voor zakelijk taxivervoer. Om hier uitvoering aan te geven, wordt gesproken over het ontwerpen van een app voor elektrisch taxigebruik.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project De intentieverklaring is getekend en GBC Zuidas werkt aan het stimuleren van elektrisch taxigebruik
Betrokken partijen Gemeente Amsterdam Zuidas
Door de nieuwe snellaadpalen krijgt elektrisch vervoer in Zuidas weer een impuls. Door de CEO's van zeventien grote Zuidasbedrijven de Intentieverklaring Elektrisch Taxigebruik te laten tekenen, maken we de bedrijven bewust van het elektrisch alternatief. Taxibedrijven zullen hier vanzelf op anticiperen door meer elektrische auto's in Zuidas te zetten.

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd In 3 maanden
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De intentieverklaring luidt als volgt: "Namens mijn organisatie spreek ik de intentie uit om indien en waar mogelijk te kiezen voor het gebruik van elektrische taxi's. Met de komst van snelladers in Zuidas worden taxibedrijven gefaciliteerd bij het laden van hun elektrische voertuigen. Mijn organisatie neemt in deze haar verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan vermindering van CO2 uitstoot; een van de ambities van GBC Zuidas."

Doelgroep

De intentieverklaring op zich is gestart voor de CEO's op het CEO ontbijt. Het elektrische taxi project en de snelladers is voor alle taxigebruikers in Zuidas.

Wat

Na de intentieverklaring werken we aan de ontwikkeling van een app waarbij elektrische taxi's kunnen worden besteld. Daarnaast is er in 2019 een elektrische taxiweek georganiseerd om meer zichtbaarheid te genereren.

Waarom

Veel van de taxiritten worden op het laatste moment besteld. Om dit te reguleren kan een app goed werken.

Hoe

Gesprekken zijn gevoerd met gemeente Amsterdam Zuidas. Zij hebben de plaatsing van de laadpalen opgepakt. Dit was een langdurig proces, maar is uiteindelijk gelukt. GBC Zuidas heeft vervolgens participanten benaderd om de intentieverklaring te tekenen, dit tijdens het CEO ontbijt 2017 dat doorgaans goed wordt bezocht door de CEO's van de participanten. Na een jaar bleek dat het elektrische taxigebruik niet veel groter is geworden. Hier kan een app en de elektrische taxiweek aan bijdragen.

Planning

De gesprekken voor de app worden gevoerd met TCA, TCS en Taxi Electric.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Snellaadpalen plaatsen heeft wel wat voeten in de aarde, maar heeft uiteindelijk veel impact.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Diederik Imfeld
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design