Zuidas Energiecompetitie

VU student Ivar Maas deed zijn afstudeeronderzoek op het gebied van energiebesparing door gedragsverandering bij GBC Zuidas. Twee maanden lang werd bij zes Zuidasbedrijven energie bespaard door bewust minder te gaan printen. De besparing vond plaats in de vorm van een competitie. De hypothese was dat een competitie element het energiebesparend gedrag positief kan beinvloeden en dat dus door middel van een competitie relatief veel energie bespaard kan worden.

Locatie Zuidas
Status project Het onderzoek is gestart in maart en loopt tot eind mei 2018.
Betrokken partijen Initiatiefnemer: Ivar Maas en GBC Zuidas, Opdrachtgever: GBC Zuidas, Uitvoerder: Ivar Maas & GBC Zuidas, Deelnemende partijen: Loyens & Loeff, Accenture, CBRE, Arcadis, Vrije Universiteit, Gemeente Zuidas.
-

Facts & figures

Procescomplextiteit Zeer complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Onder € 1.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Doelstelling was om aan te tonen dat veel energie bespaard kan worden door gedragsverandering, en dat die gedragsverandering tot stand kan komen door middel van een competitie.

Doelgroep

Zuidasbedrijven en hun werknemers

Wat

Besloten is te focussen op printgedrag, omdat minder printen niet alleen papier bespaart, maar ook veel energie.

Waarom

Minder printen bespaart niet alleen papier, maar ook veel energie. Bovendien is het een concrete maatregel die goed meetbaar is.

Hoe

Bedrijven werden in eerste instantie direct benaderd om mee te doen aan de competitie. De bedrijven die besloten mee te doen, kregen een communicatiepakketje om de competitie uit te zetten binnen het bedrijf. Bij print aparaten werden posters opgehangen die opriepen tot minder printen/duurzaam gedrag.

Planning

Een maand voorbereiding, twee maanden looptijd, twee maanden uitwerktijd


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Na afloop van het onderzoek op te stellen

Tips

Na afloop van het onderzoek op te stellen

Kosten

De kosten bestaan uit de stagevergoeding van de student en printkosten voor de posters.

Businesscase

Door dit onderzoek wordt kennis vergaard. Deze kunnen we gebruiken om in de toekomst veel energie en papier, en dus geld te besparen.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Ivar Maas
Organisatie Vrije Universiteit/Green Business Club Zuidas
E-mailadres I.Maas@vu.nl
Telefoonnummer +31646090133

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design