Projectdetails

Zuidas doet het licht uit

Een donkere Zuidas is al langere tijd een wens van participanten van Green Business Club Zuidas. Zij vroegen hier aandacht voor door deelname aan Earth Hour en Nacht van de Nacht. Toch brandt er nog veel onnodig licht in Zuidas. Het project Zuidas doet het licht uit 2020 brengt daar verandering in.

Locatie Zuidas - Amsterdam
Status project Het project is gestart eind 2019: studenten van den Vrije Universiteit deden een onderzoek naar huidige situatie. Vervolgens zijn studenten van de Rietveld Academie betrokken om te komen tot creatieve oplossingen voor deze uitdaging. Het project loopt gedurende 2020.
Betrokken partijen Bewoners van Zuidas klaagden bij Stadsdeel Zuid over lichtoverlast. Het Stadsdeel klopt bij ons aan met de vraag hier mee aan de slag te gaan - zij financieren dit project deels. Daarnaast zijn de VU én Rietveld Academie betrokken.
Om lichtverspilling tegen te gaan, zijn er zoveel mogelijk lichtsensoren geplaatst. Voor zo’n keuze moet altijd een afweging gemaakt worden tussen kosten, functionaliteit en duurzaamheid die de implementatie van een duurzamer alternatief teweeg gaat brengen. Budget is daarbij een beperkende factor. Daarom is ook bewustwording van medewerkers en studenten van belang voor die lichten waar geen sensor op is aangesloten. Jan van der Velde, Hoofd Gebouwbeheer van de Vrije Universiteit

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Land
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie Sociaal & Levendigheid
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Een donkere Zuidas is al langere tijd een wens van participanten van Green Business Club Zuidas. Zij vroegen hier aandacht voor door deelname aan Earth Hour en Nacht van de Nacht. Toch brandt er nog veel onnodig licht in Zuidas. Het project Zuidas doet het licht uit 2020 brengt daar verandering in.

In overleg met bedrijven zijn kaders opgesteld: Na 22.30 zijn de lichten uit, mits er geen mensen meer aan het werk zijn, tot 7.00 de volgende dag.

Doelgroep

Bewoners vragen om een donkere Zuidas - zij worden geconfronteerd met het onnodig laten branden van lichten. Voor bedrijven gaat het om energiebesparing én een duurzaam imago: het onnodig laten branden van verlichting doet hier afbreuk aan.

Wat

De gebouwen en kantoren daadwerkelijk donker krijgen, is maatwerk. Lotte Gottschal en Nina van den Berg maken individuele afspraken met bedrijven in het gebied. Samen zoeken we uit hoe het komt dat er nog te veel licht brandt ’s nachts. Op basis hiervan zoeken we oplossingen en geven we advies: zo wordt per locatie een aanpak bepaald.

Oplossingen zijn technisch van aard (lichtsensoren), maar ook vaak gerelateerd aan gedrag.

Waarom

Per gebouw en per organisatie worden verschillende afwegingen gemaakt. In multitenant torens is de uitdaging de verschillende stakeholders: beheerder, eigenaar en huurders.

Ook moet er een financiële afweging worden gemaakt: het installeren van lichtsensoren is een kostbare aangelegenheid.

Hoe

Eerst is de huidige situatie in kaart gebracht. Studenten van VU haalden best practices op bij organisaties die het al goed doen. Ook zijn er op twee momenten na 23.30 uur foto's gemaakt van alle gebouwen, om in helder te krijgen waar het niet goed gaat. Daarnaast heeft Editie NL een item gemaakt over de situatie, waardoor duidelijk wordt dat het thema leeft bij buitenstaanders.

Vervolgens zijn per organisatie de juiste mensen gemaild, waarbij het van belang was niet met een geheven vingertje aan te kloppen. Hier wordt verschillend op gereageerd: sommige zijn blij met de foto's en gaan direct aan de slag, anderen zien het probleem niet, ondanks de foto's. Het is zoeken naar de juiste toon.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Belangrijk om middels foto's goed aan te tonen wat de situatie is. Ook is het belangrijk de juiste mensen aan te spreken binnen organisaties en weg te blijven van een opgeheven vingertje.

Kosten

Kosten voor organisatie zitten in tijd - maken van foto's, contacteren van bedrijven, gesprekken voeren. Door het betrekken van studenten van VU en Rietveld bleven deze kosten wel beperkt.

Vervolgens moeten bedrijven ermee aan de slag: investeringen in lichtsensoren zijn hoog. Per organisatie moet er een afweging gemaakt worden, waarbij natuurlijke vervangmomenten de voorkeur hebben.

Co-financieringsmogelijkheden

Het Stadsdeel Zuid wilde klagende bewoners graag tegemoet komen en financierden (gedeeltelijk) het project.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design