Projectdetails

Zuidas Beats the Bag

Bouwdoeken worden na afronding van werkzaamheden normaalgesproken weggegooid. Beat the Bag maakt van dit materiaal tassen.

Locatie Mahlerplein, Zuidas, Amsterdam, Noord-Holland
Status project Dit is een doorlopend project. Voor de zomer van 2016 zijn we begonnen, maar na afronding van elk toekomstig bouwproject wordt geprobeerd het bouwdoek een tweede leven te geven. Dit geldt tevens voor promotie- en bannermateriaal.
Betrokken partijen Nina van den Berg, GBC Zuidas | Hetty Messchaert, BAM | Elian Ineke, Zuidasdok
“Fietsen & Amsterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat mij betreft start met dit project een nieuwe onlosmakelijke koppeling namelijk bouwdoeken & hergebruik. Dit keer waren het tassen…wat wordt het de volgende keer!?” Elian Ineke – Zuidasdok

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Klein
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Reduceren van afval, upcyclen van hoogwaardig materiaal.

Doelgroep

Mensen betrokken bij bouwwerkzaamheden op Mahlerplein en participanten van GBC krijgen een tas. Het project is opgepakt met BAM (leverde de doeken), projectorganisatie Zuidasdok (wilden ook tassen afnemen), Verdraaid Goed (zij hebben Beat the Bag opgezet) en Talent Fabriek 010 (hebben de tassen gemaakt). Ook de VU heeft aangegeven graag tassen te willen maken van de bouwdoeken en met RAI wordt ook gekeken naar mogelijkheden.

Wat

Om het bouwdoek niet na afronding weg te gooien, is gekeken naar partijen die met dit materiaal nieuwe producten maken. Verdraaid Goed doet dit met haar project 'Beat the Bag'. In overleg met BAM is door Verdraaid Goed het materiaal opgehaald en schoongemaakt. Zij hebben vervolgens een kleine 100 tassen gefabriceerd.

Waarom

Door het materiaal een tweede leven te geven als tas, eindigt het hoogwaardige materiaal niet bij het afval. Het reduceren van afval is één van de ambities van de projectgroep die zich met afval en circulariteit bezig houdt. Door de print van het bouwdoek dat terug te zien is in de tassen, realiseren mensen zich de oorsprong van de tas en ontstaat er ook bewustwording.

Hoe

GBC Zuidas zocht contact met Verdraaid Goed. Ook Zuidasdok wilde graag een vijftigtal tassen. BAM leverde de doeken aan Verdraaid Goed. GBC Zuidas en Zuidasdok deelden de opstartkosten. Vervolgens is er op een sociale werkplaats gewerkt aan de tassen. Naast 'gewone' shoppers is er ook gekeken naar een ontwerp voor een fietstas welke makkelijk aan de fiets gehangen kan worden na het boodschappen doen. Het contact tussen Zuidasdok en Verdraaid Goed liep via GBC Zuidas. Tijdens de opening van de fietsenstalling zijn de tassen gepresenteerd aan het publiek. Veel mensen hebben daar de tassen gezien en de link gelegd met de bouwdoeken. De tassen zijn weggegeven (aan participanten van GBC Zuidas en betrokkenen bij de bouwwerkzaamheden) en een aantal is verloot.

Planning

Tussen het eerste contact met Verdraaid Goed en de uiteindelijke aflevering van eerste batch met tassen zat ongeveer 4 weken. Hierna is besloten nog eens 35 tassen te bestellen.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

-De vraag voor tassen breed uitzetten en voorleggen aan alle participanten. Het is een project met een hoog aaibaarheidsgehalte en daarom voor veel partijen interessant
- Het bouwbedrijf ruim op tijd op de hoogte stellen van de plannen, zodat de doeken met enige zorg van de hekken worden gehaald.

Tips

Communicatie is belangrijk. Het verhaal achter de tas is goed, maar het is zaak dat zoveel mogelijk mensen erover horen. Det tas is in het bijzonder van waarde voor mensen die ook het bouwdoek hebben hebben gezien. Nu werd achteraf bepaald het doek op deze manier een tweede leven te geven, maar het zou ook omgedraaid kunnen worden. Wanneer een bouwproject wordt gestart, kan met het ontwerpen van de print rekening gehouden worden met het tweede leven als tas. Denk aan logo's etc.

Kosten

De opstartkosten (€245 inclusief vervoer en schoonmaak) zijn gedeeld door GBC Zuidas en Zuidasdok. Per stuk kosten de tassen €5,95 of €6,95, afhankelijk van het type materiaal. De kostprijs ligt vrij hoog, omdat het upcyclen van materiaal in Nederland vaak meer kost dat het kopen van nieuwe tassen die op grote schaal vervaardigd zijn. In de berekeningen zijn geen baten meegenomen, omdat de tassen niet verkocht mochten worden.

Marktvraag

Verdraaid Goed is betrokken geweest bij het Circulaire Atelier, georganiseerd door GBC Utrecht Centraal. Er zijn geen andere organisaties betrokken.

Co-financieringsmogelijkheden

Onbekend.

Businesscase

De tassen zouden verkocht kunnen worden aan particulieren. Ook zouden bedrijven de tassen kunnen aanschaffen en als promotiemateriaal of relatiegeschenk kunnen weggeven.


Foto & video


DownloadsGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0619079418

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design