Projectdetails

Zon voor Bedrijven

We willen zonne-energie beschikbaar maken voor alle bedrijven en andere partijen, waarbij zij hun vereiste terugverdientijden halen en indien gewenst niet zelf hoeven te investeren. Dat kan, als we het collectief organiseren.

Locatie Groene Allianties de Liemers
Status project Propositie is ontwikkeld. Er zijn al ondernemers die ZonPV gebruiken. September 2018 volgt een Liemers brede uitrol
Betrokken partijen Initiatief van Groene Allianties de Liemers. Betrokken partijen zijn een ZonPV projectontwikkelaar, lokale installateurs en bouwbedrijven.
-

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd In 3 maanden
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Regio
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie Sociaal & Levendigheid
Energie besparing Energieleverend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering De mogelijkheden zijn er zeker. Dit is een verantwoordelijkheid van de deelnemende ondernemer.

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Het duurzaam opwekken via ZonPV is niet ongewoon. De invulling daarvan in de Liemers is wel bijzonder vanwege de verschillende optie om energie duurzaam op te wekken (eigen gebruik, collectief gebruik, wel of niet zelf investeren.

Doelgroep

Eigenaren van daken en gronden. Huurders die duurzaam energie willen opwekken. Ondernemers die nog duurzamer willen ondernemen.

Wat

In de selectie van de ZonPV projectontwikkelaar is speciaal gelet op de volgende aspecten: wordt de trias energetica toegepast (eerst besparen, mogelijkheden om energie te delen en wat overblijft duurzaam opwekken) en is de projectontwikkelaar bereid om lokale ondernemers in te zetten bij de uitvoering.

Waarom

Deze oplossing sluit aan op onze ambities om eerst verspilling van energie te voorkomen. Er wordt gekeken naar collectieve waarde creatie (energie delen met je buren) Tevens ontstaat er meervoudige waarde creatie door lokale tewerkstelling.

Hoe

Is in opstartfase


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

In eerste instantie is de propositie aangeboden vanuit de projectontwikkelaar. Voor de ondernemers was dit de zoveelste commerciële aanbieder van ZonPV. Door de propositie van Groene Allianties aan te bieden werd dit meer vertrouwd door de ondernemers omdat de aanbieder nu een lokale partij is zonder winstoogmerk.

Businesscase

Winst voor lokale ondernemers die betrokken zijn bij de realisatie. Groene Allianties de Liemers is onderdeel van het verdienmodel via 1-malige baten.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Jos de Bruin
Organisatie Groene Allianties de Liemers
E-mailadres jos.debruin@GAdeliemers.nl
Telefoonnummer 0643990417

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design