Projectdetails

Workshopmiddag Voedselbank

Green Business Club Zuidas organiseert in samenwerking met haar participanten verschillende workshopmiddagen voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Zuid. In gesprekstrainingen d.m.v. rollenspellen met acteur leer je te zeggen wat je bedoelt en te vragen wat je wil op een positieve manier. Maar ook bijvoorbeeld: hoe bespaar ik energie en zorg ik dat zo mijn energierekening omlaag gaat. Een leuke en nuttige middag voor klanten van de Voedselbank.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Het heeft drie keer plaatsgevonden en wordt niet meer herhaald.
Betrokken partijen Nuon, APG, De Nieuwe Poort
Marius Singels, coördinator Voedselbank Amsterdam Zuid: “Mensen zijn geïsoleerd en komen vaak bij dagelijkse communicatie in de problemen omdat ze andere verwachtingen van het gesprek hebben, of omdat ze zich verkeerd uitdrukken. Terwijl ze met goede intentie komen”. De gesprekstrainingen zijn gericht op basisvaardigheden die kunnen helpen bij het oplossen van alledaagse situaties.

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Klein
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Sociaal & Levendigheid
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De doelstelling is om een leuke middag te verzorgen voor de klanten van de Voedselbank, waar ze nuttige dingen leren waar ze in het dagelijks leven mee verder kunnen. Het feit dat men de deur uit komt, contact maakt met anderen, iets leert en een leuke middag heeft, is een mooi resultaat.

Doelgroep

Klanten van de Voedselbank Amsterdam Zuid, die veelal geïsoleerd zijn en waarbij sprake is van een lage maatschappelijke participatie.

Wat

We organiseren een workshopmiddag met een twintigtal deelnemers en een of meerdere acteurs die rollenspellen begeleiden. Dit laatste levert vaak hilarische situaties op, waardoor het een positieve ervaring is.

Waarom

Deze workshops zijn leuk en laagdrempelig.

Hoe

De Voedselbank nodigt kandidaten uit die zij kennen en waarvan zij denken dat ze iets aan deze workshop kunnen hebben. GBC Zuidas kijkt welke participanten deze doelgroep iets kan bieden, Bijvoorbeeld: iemand van Human Resources van APG die ervaring heeft met loopbaanbegeleiding, geeft een workshop waarbij deelnemers er achter komen waar hun kracht en hun passie ligt.

Planning

De middag duurt ongeveer drie uur. De organisatie begint zo'n twee maanden tevoren met het benaderen van participanten etc.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Het is belangrijk om de drempel laag te houden. Participeren in de maatschappij is niet altijd meteen een betaalde baan, dus daar moet de workshop niet op gericht zijn.

Kosten

De kosten zijn de acteurs, de ruimte en wat koffie/thee etc. Door het bij een participant plaatst te laten vinden, kan men geld besparen.


Foto & video


DownloadsGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Diederik Imfelt
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres Diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0614035405

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design