Vraag-maar-raak-Lunch/ decemberactiviteiten

In samenwerking met Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid en het welzijnswerk Dynamo organiseert GBC Zuidas lunches voor ouderen bij participanten. Eenzaamheid is een groot probleem en met de lunches wordt de kloof tussen oudere bewoners en bedrijven van Zuidas verkleind. Elke editie wordt een groep van tien ouderen opgehaald door elektrische taxi's, De faciliterende participant vraagt tien medewerkers aanwezig te zijn bij de lunch en de participant vertelt wat over de werkzaamheden van het bedrijf. Daarna gaan medewerkers en ouderen in gesprek, geholpen door vragenkaartjes die verspreid op tafel staan. Na een kleine rondleiding worden de gasten weer naar huis gebracht.

Vanaf 2017 hebben RAI Amsterdam, Vrije Universiteit van Amsterdam, Zuidas-Gemeente Amsterdam, Waterschap AGV/Waternet, Restaurant Het Bosch (ism Van Doorne Advocaten), Loyens&Loeff Advocaten, Funding Circle, WTC Amsterdam (ism Zuidas Today), Edge Technologies, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid een Vraag-maar-raak-Lunch georganiseerd. Daarnaast is er in 2018 een Kersteditie georganiseerd in samenwerking met Zuidas Today, waarbij, naast 10 senioren, ook 10 klanten van Voedselbank Amsterdam Zuid aan feestelijk gedekte tafels lunchten met Zuidasmedewerkers.

In 2019 is in samenwerking met Zuidas Today de Grote Zuidas Kerstlunch wordt georganiseerd. Hier kochten 50 Zuidassers een couvert voor zichzelf en voor een oudere bewoner van Buitenveldert of klant van de Voedselbank. Dit wordt gedaan om 'buren' informeel kennis met elkaar te laten maken.
Vanwege coronamaatregelen moesten de plannen worden omgegooid en organiseerden GBC Zuidas, Zuidas Today en Welzijnswerk Dynamo een Muzikaal Matinee voor 20 bewoners op een terras en zijn 250 kerstpresentjes rondgebracht door vrijwilligers.

In 2022 is de eerste editie van de Thanksgiving lunch georganiseerd voor oudere bewoners van Zuid & Buitenveldert en Zuidas medewerkers. Daarnaast is in samenwerking met Zuidas Today en Dynamo wederom de Kerstlunch georganiseerd. Het jaar is afgesloten met het uitdelen van 100 kerstpresentjes aan ouderen en kwetsbaren rond de Zuidas, samen met participanten.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project De Vraag-maar-raak-Lunches zijn na een pilot in 2017 elk jaar uitgevoerd
Betrokken partijen Gemeente Amsterdam, Dynamo Welzijnswerk, TCA, Participanten GBC Zuidas
Een meneer van 93 jaar was in zijn leven maar liefst 31 keer naar de AutoRAI geweest. Een andere gast van vergelijkbare respectabele leeftijd, had vroeger nog geënquêteerd bij de uitgang om bezoekers te vragen naar hun ervaring. De meeste aanwezige oude Amsterdammers hadden wel een herinnering aan de RAI. Maar de RAI was niet het enige wat men gemeen had. Er werd volop gekletst over kinderen, werk, wonen en zorg tijdens de lunch die door de RAI werd verzorgd.

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In 3 maanden
Investering in geld Onder € 1.000
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Sociaal & Levendigheid
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering Het project draagt bij aan Social return on investment

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Uit onderzoek is gebleken dat 80.000 Amsterdammers extreem eenzaam zijn. Ouderen zijn kwetsbaar en minder mobiel. Omdat het gebied waar ze vaak al lange tijd wonen snel verandert is het belangrijk deze groep te betrekken bij participanten van de Green Business Club. Naast de reguliere Vraag-maar-raak-Lunches werkte GBC Zuidas met Zuidas Today aan grote Kerstedities waar 100 deelnemers worden uitgenodigd.

Doelgroep

Ouderen uit de wijk Buitenveldert, medewerkers van Zuidasbedrijven

Wat

Bedrijven introduceren zichzelf, organiseren een lunch en vragen tien medewerkers de ouderen te vergezellen tijdens de lunch.

Waarom

Op deze manier leren bewoners en gebruikers van het gebied elkaar kennen.

Hoe

Welzijnswerk Dynamo nodigt gericht ouderen uit die niet vaak buiten de deur komen. Gemeente Amsterdam maakt het GBC Zuidas mogelijk om tijd te investeren in de inhoudelijke voorbereiding en de selectie en contacten met de hostende bedrijven.

Planning

De voorbereiding kost ongeveer twee maanden.

Monitoring

Na de pilot in 2017 is gebleken dat de lunches bijdragen aan sociale cohesie in het gebied. Alle deelnemers zijn enthousiast.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Selectie van ouderen is niet makkelijk, er wordt veel afgezegd. Dit vereist flexibiliteit.
Het betrekken van participanten is lastig en kost veel tijd.

Tips

Ouderen en medewerkers ervaren het als een bijzondere middag.

Kosten

Door de bijdrage van Gemeente Amsterdam kan het project worden voorbereid. Participanten verzorgen de lunch waardoor de kosten laag blijven.

Marktvraag

TCA verzorgt als participant het vervoer tegen gereduceerd tarief.

Co-financieringsmogelijkheden

Gemeente Amsterdam doet uit het gebiedsbudget een bijdrage aan het project.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Margje Polman Tuin
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres margje@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0622944488

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design