Voedselverspilling tegengaan met Wastewatchers

In 2017 begon GBC Zuidas met een project om voedselverspilling van participanten in kaart te brengen en uiteindelijk tegen te gaan. GBC Zuidas bood zeven participanten het gebruik aan van een tool, ontworpen door de Wastewatchers, waarbij productgroepen uit het banqueting book worden gemonitord. De cateraar vulde dagelijks in wat was ingekocht en wat werd weggegooid. Met deze data deden de Wastewatchers aanbevelingen, waardoor verspilling werd tegengegaan. Met deelname aan dit project hebben de de participanten en hun cateraars gemiddeld 8% minder voedsel verspild dan daarvoor het geval was.

In 2019 is ook GBC Eindhoven Spoorzone begonnen aan een project met de Waste Watchers.

Locatie Zuidas
Status project Het project is in gang gezet in oktober 2017, de pilot gaat in januari 2018 van start.
Betrokken partijen GBC Zuidas, Waste Watchers
Wij zijn Wastewatchers, een enthousiaste groep jonge mensen en wij maken ons hard tegen voedselverspilling. Samen met (bedrijfs)restaurants, hotels en de zorgsector pakken wij voedselverspilling bij de wortel aan en weten het preventief te reduceren. Thomas Luttikhold, Waste Watchers

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Voedsel & Gezondheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Doelstelling was om bij zeven participanten en de banqueting (vooraf uitserveren van bijv. lunch in buffetvorm) in kaart te brengen. Met deze data worden aanbevelingen gedaan, waardoor voedselverspilling wordt tegengegaan. Uiteindelijk is de voedselverspilling gemiddeld 8% gedaald bij deze deelnemers.

Doelgroep

GBC Zuidas participanten en hun cateraars, er waren zeven deelnemende bedrijven.

Wat

Er wordt gebruikgemaakt van de online tool van de Wastewatchers.

Waarom

Op deze manier kan data worden verzameld per bedrijf, maar ontstaan ook data over het gebied.

Hoe

Gedurende een half jaar wordt de tool dagelijks gebruikt. De Wastewatchers doen na drie maanden de eerste aanbevelingen. Na weer drie maanden konden de resultaten van de in praktijk gebrachte aanbevelingen worden gemeten.

Planning

In oktober 2017 werd het geïntroduceerd bij participanten en hun cateraars. In december 2017 was de kick-off bijeenkomst en de pilot startte op 10 januari 2018. De looptijd was een half jaar. Eind van de zomer werden de resultaten gepresenteerd.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

-

Kosten

De kosten zijn relatief laag, maar moeten nog worden berekend.

Businesscase

Bedrijven die op deze manier hun verbruik in kaart brengen, kunnen hier hun inkoop aan aanpassen, waardoor minder wordt verspild. Zij besparen hiermee geld bij de inkoop.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0619079418

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design