Versnelde energiebesparing

Green Business Club Zuidas startte in 2022 vanuit het Actienetwerk 15% GasTerug met de aanpak 'versnelde energiebesparing', met als drietrapsraket: onnodige verlichting uit, klimaatsystemen duurzamer instellen en toewerken naar een energieneutraal gebouw door middel van routekaarten. Vier kantoorgebieden in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) volgden: BIZ Knowledge Mile, GBC Sloterdijken, Zuidoost en Almere. Met hulp van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ook lokale GBC's Fascinatio, Arnhem Gelderse poort, Bunnik, Utrecht Centraal, Den Haag Beatrixkwartier en Den Bosch Spoorzone sinds januari 2023 druk bezig met de Versneld Energiebesparen aanpak.

Locatie Nederland
Status project In ontwikkeling
Betrokken partijen participanten van lokale clubs, overheden, pandeigenaren, kennisinstellingen
Het project zorgt voor veel verbondenheid en betrokkenheid van bedrijven en organisaties in de werkgebieden.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Langer dan 5 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Land
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie in de Metropoolregio Amsterdam was om in 1 jaar 15% gasreductie te bewerkstelligen. Elke club benadert zoveel mogelijk pandeigenaren, beheerders en huurders om de onnodige verlichting uit te doen en klimaatsystemen duurzamer in te stellen. Hierbij wordt gefocust op de verwarming, ventilatie en koeling. Daarnaast wordt per gebied voor een drie-tal verschillende soort gebouwen, zoals een multi-tenantgebouw, single-use gebouw of hotel, een routekaart gemaakt om toe te werken naar een energieneutrale situatie.

Doelgroep

Pandeigenaren, beheerders en huurders in kantoorgebieden. Daarnaast overheden en bewoners.

Wat

Een drietrapsraket waarbij wordt gestart met een 'lichten uit'-campagne, daarnaast worden de klimaatsystemen aangepast en worden plannen gemaakt (in een routekaart) om toe te werken naar energieneutraal.

Waarom

Door bedrijven te verleiden mee te doen en ze te begeleiden kan zichtbaar en zinvol worden toegewerkt naar energiebesparing. Door de externe aandacht worden bedrijven sneller overtuigd mee te doen. De aanwezigheid van duurzame techniek en gebouwen met relatief goede labels zorgen voor energie-efficiëntie op papier, maar een suboptimale prestatie blijkt in praktijk. Daarom is het van belang om de soms niet gevoelde urgentie bij gebouweigenaren en gebruikers scherp te krijgen.

Hoe

Door een zichtbare campagne te voeren en bedrijven actief te betrekken worden grote groepen bereikt. Samenwerking en het versterken van een collectiviteitsgevoel is hierbij van groot belang. Daarbij ook stakeholders confronteren met de kloof tussen theoretisch optimale prestatie en de werkelijke prestatie, en bewustzijn over mogelijkheden en energiebesparing vergroten.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

De koplopers melden zich snel om mee te doen, maar het is belangrijk om actief en zichtbaar te blijven, zodat nieuwe organisaties worden overtuigd ook deel te nemen.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Lara Jongejans
Organisatie GBC Nederland
E-mailadres lara@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design