Vergroening Kantorenpark Gelderse Poort

In het kantorenpark Gelderse Poort was het middenplein een 'versteende' omgeving. Deze is nu vergroend door de aanleg van groen en beplanting dat is gezaaid. Dit vormt een groene oase tussen de kantoren en biedt een plek om gezamenlijk bij elkaar te komen voor een frisse neus.

Locatie Kantorenpark Arnhem Gelderse Poort
Status project Het project is gerealiseerd. Al het groen is aangelegd en beplanting gezaaid. Nu nog kleine plantjes maar dat groeit natuurlijk in de komende weken.
Betrokken partijen Eigenaren Leon de Lobel en Rolf Engelsing, Waco Groenvoorziening is uitvoerder, Henk Wentink Gemeente Arnhem als opdrachtgever/subsidieverstrekker
Het vergroenen van een versteende omgeving zorgt voor een prettige werkomgeving en een uitnodigende plek op ons park. Daarmee brengen we biodiversiteit terug en biedt het inspiratie voor de individuele eigenaren.

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Regio
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Groen
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering Nee, zou wel mogelijk zijn. Bijvoorbeeld BREAAM of onderdeel van KVO certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Doelstelling is om Gelderse Poort te vergroenen. Het is een 'versteende' omgeving en met de aanleg van dit stukje groen, is een mooie stap naar meer.

Doelgroep

Het project is gestart voor gebruikers en huurders van het kantorenpark Gelderse Poort.

Wat

Ons middenplein/centrale punt/entree is van een grijze stenen gebied omgezet naar groen. Dit geeft een fijne aanblik, vormt in de toekomst een mooie groene oase en ontvangst en biedt gebruikers van ons park een groene plek om buiten te kunnen overleggen/werken/elkaar te treffen/ te inspireren.

Waarom

Sluit aan op onze doelstelling om het park te verlevendigen en teokomstbestendig te maken. Bovendien is dit gebied gekenmerkt als hittestress gebied – deze klimaatadaptieve maatregel draagt bij aan het verminderen van hittestress.

Hoe

Uit behoefte onderzoek onder eigenaren huurders en gebruikers van het park kwam onder andere naar voren dat men behoefte had aan een groenere omgeving. Met dit uitgangspunt zijn we op zoek gegaan naar mogelijke plekken waar we "van grijs naar groen” konden gaan, in aansluiting op de doelstelling van Gemeente Arnhem. In gesprek gegaan met Gemeente om mogelijkheden te bespreken, financiering en onderhoud waren hierin belangrijke bespreekpunten. Samen met Gemeente op zoek gegaan naar passende partijen en offertetraject in gegaan. In gezamenlijkheid partij gekozen en deze laten starten en uitvoeren.

Planning

Tussen het eerste gesprek en de realisatie van het project, zat zeker een jaar.

Monitoring

Evaluatie met gemeente en eigenaren park. Het voorbeeld wordt nu gevolg door pandeigenaren die ook privéterrein gaan vergroenen. Dit privéterrein grenst aan het plein wat vergroend is. Samen zorgen we zo voor een groene boulevard. Ambitie is om dit ook elders op ons park te realiseren. In dat kader blijven we met elkaar in gesprek. Plan –Do – check – Act - = evalueren en leren!

Beheer & gebruik

Beheer is belegd bij Waco Groenvoorziening. De partij die dit stuk ook aangelegd heeft.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Het project wat sneller vlot trekken, kortere looptijd.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Milan Zewald
Organisatie GBC Arnhem Gelderse Poort
E-mailadres
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design