Taste your Waste: vergistingsinstallatie in Zuidas

Het team Taste your Waste van de Green Business Challenge Zuidas wilde een goede bestemming vinden voor (organisch) afval van Zuidas. Zij richtten zich op het plaatsen van een vergistingsinstallatie in het gebied. Hiermee hoeft organisch afval, de zogenaamde “swill”, niet meer vervoerd te worden, wat energie bespaard. Het afval wordt lokaal omgezet in groene energie, water, warmte en compost.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project In ontwikkeling, de basis is gelegd, de installatie is nog niet daadwerkelijk geplaatst
Betrokken partijen GreenOffice VU, RAI Amsterdam, Loyens & Loeff, Zuidasdok
Met een vergistingsinstallatie bespaar je energie en CO2 uitstoot doordat het lokaal geproduceerde afval niet vervoerd hoeft te worden, je wekt duurzame energie op en je maakt restafval circulair door er een grondstof van te maken. Een project met veel potentiële impact dus.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Energie
Energie besparing Energieleverend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie op langere termijn is om de vergistingsinstallatie te plaatsen in Zuidas. Echter, de Challenge is een traject van vijf maanden, waarbinnen dit niet gerealiseerd kon worden. Het team heeft zich daarom gericht op het scheppen van voorwaarden voor het plaatsen van een installatie: draagvlak creëren, een geschikte plek vinden, inventariseren welke bedrijven bereid zijn om swill te verzamelen etc.

Doelgroep

Bedrijven en organisaties in Zuidas, met name het Westelijke deel

Wat

Taste your Waste heeft samenwerking gezocht met The Waste Transformers, een bedrijf dat vergistingsinstallaties maakt en plaatst. Daarnaast heeft zij contact gelegd met de VU, die interesse hebben om een vergistingsinstallatie te plaatsen. Vervolgens heeft zij deze twee aan elkaar gekoppeld.

Waarom

In deze fase van het project was contacten leggen en draagvlak creëren het belangrijkst, een voorwaarde om het project in de toekomst überhaupt te kunnen realiseren.

Hoe

In eerste instantie zijn contacten gelegd met organisaties in Zuidas en met The Waste Transformers. Toen de VU interesse bleek te hebben, hebben vervolggesprekken plaatsgevonden tussen deze partijen. Taste your Waste heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omliggende bedrijven om hen te enthousiasmeren om swill te scheiden en op te laten halen door de Waste Transformers. Hier bleek veel animo voor te zijn.

Planning

De basis is in vijf maanden gelegd, de VU wil eventueel een plek beschikbaar stellen, er zijn bedrijven gevonden die swill willen aanleveren. Het rond krijgen van de financiering en het daadwerkelijk aanschaffen en plaatsen van de installatie kan nog anderhalf jaar duren.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Het is een langdurig proces, geen "quick wins", maar een lange termijn investering. Hier staat tegenover dat het - eenmaal gerealiseerd- zichtbare impact heeft op het gebied.

Businesscase

De kosten van de installatie en het laten ophalen van de swill kan op termijn worden terugverdiend met de geproduceerde energie.


Foto & video


Downloads

infographic Tase your Waste


Gebruikte tools & kennis

Men heeft de reeds geplaatste vergistingsinstallatie in het Westerpark als inspiratie gebruikt:

Het Parool | Energie opwekken uit afval

 

 


Contactgegevens

Contactpersoon Heleen van Gelderen
Organisatie RAI Amsterdam
E-mailadres heleen.vangelderen@gmail.com
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design