Verduurzamen zakelijk reizen

De zes young professionals van de Green Business Challenge 2019 richtten zich op het verduurzamen van zakelijk reizen bij bedrijven in Amsterdam Zuidas (door te vermijden, verminderen en/of vergroenen) en zo CO2 uitstoot te reduceren.

Op 7 mei werd een kennissessie voor bedrijven georganiseerd waar o.a. bedrijven die al goed bezig zijn hun best practices delen. Mede op basis van de kennissessie werd er samen met de deelnemende bedrijven bekeken en beoordeeld wat nodig is en hoe het betreffende reisbeleid (en de handhaving en effectiviteit daarvan) kon worden verduurzaamd. Aan de hand hiervan werden afspraken met de deelnemende bedrijven en een implementatieplan gemaakt.

Locatie Amsterdam Zuidas
Status project
Betrokken partijen
Opvallend hoe relevant dit onderwerp is voor bedrijven en hoeveel impact je hiermee kan maken!

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Het doel van het Green Business Challenge team was om door middel van een pilot in de maand juni voor tien Zuidas ondernemingen zakelijk reizen te verduurzamen (door te vermijden, verminderen en/of vergroenen) en zo CO2 uitstoot te reduceren.

Doelgroep

Bedrijven in Amsterdam Zuidas

Wat

Het verduurzamen van zakelijk reizen kan door te vermijden, te verminderen en/of te vergroenen. Binnen deze categorieën zijn er verschillende opties om dit aan te pakken. Een overzicht van deze opties is te vinden bij de afbeeldingen van dit project.

Waarom

De totale footprint van bedrijven bestaat gemiddeld tussen de 10 en 25% uit zakelijke vluchten. Bij zakelijk reizen is dus een hoop winst te behalen!

Hoe

Op 7 mei werd een kennissessie voor bedrijven georganiseerd waar o.a. bedrijven die al goed bezig zijn hun best practices delen. Mede op basis van de kennissessie werd er samen met de deelnemende bedrijven bekeken en beoordeeld wat nodig is en hoe het betreffende reisbeleid (en de handhaving en effectiviteit daarvan) kon worden verduurzaamd. Aan de hand hiervan werden er afspraken en een implementatieplan gemaakt voor de deelnemende bedrijven.

Planning

Looptijd van het hele project was zes maanden. De eerste drie maanden hebben heeft het team het idee voor een project vormgegeven en onderzoek gedaan. Vervolgens is er een kennissessie georganiseerd en zijn er met de deelnemende bedrijven afspraken gemaakt, brainstormsessies ingepland en implementatieplannen gemaakt.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Bij elk bedrijf is de nodige aanpak weer heel anders. Door een goed overzicht te hebben van alle opties is het makkelijker om de bedrijven een duidelijk overzicht te geven van wat er mogelijk is.


Foto & video


Downloads

Handout kennissessie zakelijk reizen (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation 93 KB)
Onderzoek CE Delft - Anders Reizen (application/pdf 1 MB)


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Jessey Liauw-A-Joe, Leonie Dorresteijn, Lotte Gottschal, Maxime Verheul, Rita Shamaan en Sascha Overdevest
Organisatie Green Business Challenge
E-mailadres lotte@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0641793311

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design