Projectdetails

Uitbreiding laadpalen parkeergarages

Zuidasbedrijven werken aan de verduurzaming van hun mobiliteitsbeleid, onder andere door de inzet op OV en fiets. Daarnaast wordt de zakelijke wagenvloot vervangen door elektrische auto's. Om het aantrekkelijk te maken voor werknemers is laadinfrastructuur van belang. In Amsterdam Zuidas kan enkel worden geparkeerd in parkeergarages, waardoor grote afhankelijkheid ontstaat van beheerders om laadinfra aan te leggen. Green Business Club Zuidas organiseert stakeholdergesprekken om dit proces te versnellen.

Locatie Zuidas
Status project Deels gerealiseerd, in ontwikkeling
Betrokken partijen eigenaren, beheerders en huurders van parkeergarages
“Je ziet dat aanleg van laadinfra in Zuidas soms een heel lastig traject is en je hebt het niet morgen geregeld, maar dit is echt een voorbeeld dat het wel mogelijk is.”

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie van GBC Zuidas is om het mobiliteitsbeleid van participanten te verduurzamen en flexibiliseren. Hierbij is aanleg van laadinfrastructuur een van de voorwaarden. GBC Zuidas ondersteunt participanten door deze voorwaarden te creëren.

Doelgroep

Huurders van parkeerplekken

Wat

Participanten van GBC Zuidas zijn als huurder van parkeerplekken van afhankelijk van beheerders. Beheerders hebben eigen opgaves en zijn afhankelijk van regelgeving en mogelijkheden tot investering. Door huurders, beheerders/eigenaren, energieleveranciers en de gemeente bij elkaar te brengen kunnen wensen worden uitgesproken. Het proces wordt daarna begeleid/aangejaagd door GBC Zuidas, waardoor het versnelt. Bij onder andere de Mahlergarage en Gershwin Brothers heeft dit geleid tot uitbreiding van infrastructuur voor laadpalen.

Waarom

Huurders leggen hun wensen vaak neer bij beheerders, maar krijgen weinig reactie. Door partijen bij elkaar te brengen wordt het proces versneld.

Hoe

Alle stakeholders worden voorbereid op een open overleg, waarna dit overleg plaatsvindt. Stakeholders spreken de wensen, opgaves en obstakels tegen elkaar uit en GBC Zuidas benoemt de acties. Daarna wordt dit proces gevolgd en aangejaagd. Ook wordt gecommuniceerd over het resultaat om anderen te inspireren.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Gesprekken opzetten duurt lang. Er is een lange adem voor nodig.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Diederik Imfeld
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design