Stickeractie Energie

Tijdens de Zuidas Energieweek van 26 tot 30 september deden een aantal participanten van GBC Zuidas mee aan de Stickeractie. Deze actie hield in dat apparaten, technieken, innovaties, menselijke gedragingen die energiezuinig zijn, een groene sticker kregen en dat spullen die juist energieverspillend zijn, met een rode sticker werden beplakt. Voor de groene stickers krijgen onze participanten een pluim, en wat betreft de rode stickers gaan we kijken hoe we hen kunnen helpen of adviseren met energiebesparing. In enkele gevallen is dit makkelijk op te lossen door een lamp te vervangen of een kraanwater op kantoor te introduceren, andere gevallen zijn lastiger en vragen om advies op maat.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Gerealiseerd in de week van 26 september 2016, de follow up is nog bezig
Betrokken partijen CBRE, ABN Amro, G&S Vastgoed, Houthoff Buruma, Green Office VU
We blijven iedereen er aan herinneren dat je alleen moet printen wat je nodig hebt en ook ophaalt. Er bljft nog wel eens wat liggen. De directie en ikzelf zijn nu druk met het experimenteren met tablets en dit werkt erg goed. Je kunt alles goed bewaren, makkelijk delen en sjouwt geen stapels papier van hot naar her. Rienk Baarsma, G&S Vastgoed

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Klein
Schaalniveau Gebruik
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

o Kansen en uitdaging voor verduurzamen zichtbaar maken en delen van best practices.
o Bijkomend doel: inspireren van participanten
o Bijkomend doel: in kaart brengen van duurzame voorbeeld van participanten; ook gunstig met oog op Duurzaamheidsverslag

Doelgroep

Huurders in Zuidas, GBC Zuidas participanten

Wat

Bedrijven zelf stickers laten plakken, hiervan foto's laten maken, deze laten insturen.

Waarom

Zo komt men er zelf achter wat wel en niet goed gaat op het gebied van energiebesparing. Het is makkelijk uit te voeren en leent zich goed voor communicatie en social media. Op deze manier wordt zichtbaar dat er nog veel kleine dingen zijn waar winst valt te behalen.

Hoe

1) Deelnemende bedrijven krijgen 10 rode en 10 groene stickers. Tijdens de Dutch Green Building Week worden deze zichtbaar aangebracht of resp. niet-¬duurzame en duurzame objecten die in het kantoor te vinden zijn.
2) Ambitie deelnemende bedrijven: ‘vergroenen’ van alles waar een rode sticker op wordt geplakt. Omtrent de rode stickers wordt een workshop georganiseerd.
3) De meest innovatieve en originele objecten met groene stickers worden opgenomen in het duurzaamheidsverslag. Ook wordt er via verschillende kanalen over gecommuniceerd. Zo wordt het delen van best practices vergemakkelijkt.
4) Toolkit samenstellen met voorbeelden van duurzame en niet-duurzame objecten in/aan/op een gebouw.
5) Naast stickeractie ook kennis delen en inspireren:
- Rondleiding Amsterdam Energie Bedrijf
- Rondleiding koudecentrale NUON
- Bijeenkomst over EED Energy audit

Planning

De actie duurde een week, benaderen begon enkele weken van tevoren, follow up is nog bezig.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Soms was het moeilijk om participanten te motiveren, men wist niet altijd goed hoe te werk te gaan bij het stickers plakken.


Foto & video


Downloads

Flyer Zuidas Week
Begeleidende brief aan deelnemende bedrijven


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres nina@greebusinessclub.nl
Telefoonnummer 06-19079418

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design