Projectdetails

Regie op Energie

Duurzaamheid loont! En dan hebben we het nog niet over de waardestijging van het bedrijfspand of de toename van het comfort als de boel op orde is. Groene Allianties de Liemers doet bij bedrijven en instellingen in onze regio onderzoek naar hun energieverbruik en energiebesparende maatregelen.

Locatie Groene Alliantie de Liemers
Status project Project is in mei 2018 afgerond en het product is gelanceerd.
Betrokken partijen Initiatief van Groene Allianties de Liemers. Betrokken partijen zijn de lokale accountants, installateurs en energieconsultants. Tevens zijn er afspraken gemaakt met de toezichthouder; ODRA
En nu de volgende 100!

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Regio
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing < 750 ton CO2 per jaar
Bijdrage mvo/certificering De mogelijkheden zijn er zeker. Dit is een verantwoordelijkheid van de deelnemende ondernemer.

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Een Liemers product 'Regie op energie' is gelanceerd . Hiermee kunnen ondernemers energie besparen én geld besparen én een nog duurzamere ondernemer worden én voldoen aan wet- en regelgeving. Het betreft een 4-jarig abonnement wat de ondernemer sluit met Groene Allianties de Liemers.

Doelgroep

MKB ondernemers

Wat

Meerjarige aanpak om energie en kosten te besparen en te voldoen aan wet en regelgeving. Contact met MKB via warme relaties met accountant, installateur en/of energieconsultant. Afspraken met de toezichthouder dat deelnemers aan Regie op energie voldoen aan wet en regelgeving. Uitvoering van de energiebesparende maatregelen door lokale ondernemers.

Waarom

De oplossing sluit aan op de wens te komen tot meervoudige waarde creatie. In dit geval energie/kostenbesparing en lokale tewerkstelling.

Hoe

Loopt nog

Monitoring

Omdat er sprake is van een 4-jarig abonnement wordt het effect van de maatregelen zichtbaar.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

De benadering van ondernemers via warme relaties heeft veel meer kans van slagen. Een USP van Groene Allianties de Liemers is dat we onafhankelijk zijn en geen winstoogmerk hebben; dit schept vertrouwen. Dit hebben we in het verleden onvoldoende onder de aandacht gebracht.

Tips

Begin klein. Regie op energie wordt momenteel via de warme relaties aangeboden aan 100 ondernemers. Daarna volgt een evaluatie en een Liemers brede uitrol.

Co-financieringsmogelijkheden

Subsidie via de provincie (EFRO)

Businesscase

Winst voor locale ondernemers die betrokken zijn in het abonnement, en locale ondernemers die betrokken zijn bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Groene Allianties de Liemers is onderdeel van het verdienmodel gedurende de looptijd van het abonnement.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Jos de Bruin
Organisatie Groene Alliantie de Liemers
E-mailadres jos.debruin@GAdeliemers.nl
Telefoonnummer 0643990417

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design