Projectdetails

PopUp Park, Beatrixkwartier – Den Haag

Midden in het Beatrixkwartier is in 2015 een lege kavel opgetoverd tot het tijdelijke PopUp Park. Een groene plek midden in de stad waar alle gebruikers in het gebied samen kunnen komen. Zo ligt er in de winter een schaatsbaan en in de zomer worden naast Beachvolleybalcompetities ook markten georganiseerd. Inmiddels groeit en bloeit er van alles en worden steeds meer vlinders gespot in de bloementuin. Een fijne plek om in de lunchpauze te zitten. Door de input van een groep toegewijde vrijwilligers blijkt het park zich steeds ontwikkelen.

Locatie Prinses Beatrixlaan in Den Haag t.o.v. KPN
Status project Het project is opgestart eind 2014 en is constant in ontwikkeling.
Betrokken partijen Gemeente Den Haag, Wijkberaad Bezuidenhout, MN, Bouwinvest, BAM, PostNl, Volleybalvereniging Haaglanden en vrijwillige parkmanager Cees Sprenger.
Be your own change. Parkmanager Cees Sprenger.

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Langer dan 5 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Groen Sociaal & Levendigheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Tijdens de orienteringsfase voor de oprichting van de Green Business Club Beatrixkwartier is met een grote groep gebruikers gesproken over de wijze waarop het gebied kan worden verlevendigd en verduurzaamd. Op de 'Kansenkaart", die hieruit is voortgekomen, is te lezen dat de "lege kavel naast KPN" gebruikt zou moeten worden als plek waar iedereen goed kan vertoeven en elkaar kan ontmoeten. De werkgroep "Verlevendiging Beatrixkwartier" die naar aanleiding hiervan is opgericht heeft zich hierna gericht op het inrichting en verder uitbouwen van het PopUp Park.

Doelgroep

Het PopUp Park is een plek waar alle gebruikers van het Beatrixkwartier (zakelijke gebruikers, bewoners, scholen, horeca, sportfaciliteiten) samen kunnen komen en waar ruimte is voor initiatieven die de levendigheid en verduurzaming van het Beatrixkwartier ten goede komen: een plek in het groen waar je buiten lekker kunt lunchen of waar je lekker kunt sporten (boot camp, beachvolleybal, schaatsen) met je collega's. Maar waar ook bewoners in het weekend gebruik kunnen maken ten behoeve van buurtfeesten of kinderfeestjes.

Wat

De kavel is geëgaliseerd, afgezet met een hek en er is door middels van een gezamenlijk sleutelbeleid gezorgd voor algemene toegankelijkheid van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Met gezamelijke inspanning van de participanten is een deel van het park bestraat ten hehoeve van evenementen (gemeente Den Haag). Er is een opslagschuur (BAM) en een beachtvolleybalcourt met bankjes (gemeente Den Haag) met boarding (wijkberaad Bezuidenhout) waarnaast een vlindertuin is aangelegd (MN).

Waarom

Het PopUp Park komt op een praktische en hands-on manier tegemoet aan de doelstelling het Beatrixkwartier te verlevendigen en verduurzamen: elkaar buiten ontmoeten in een groene omgeving.

Hoe

Nadat de behoefte aan het PopUp Park was uitgesproken en gepresenteerd in de Kansenkaart, heeft de werkgroep Verlevendiging Beatrixkwartier dit initiatief verder uitgebouwd. Nog steeds komen afgevaardigden van alle participanten een keer per maand samen om lopende projecten te bespreken en te brainstormen over toekomstige initiatieven. De plannen die hier zijn gemaakt zijn vervolgens door betrokken partijen en vrijwilligers uitgevoerd.

Planning

Het PopUp Park is altijd in ontwikkeling en beweegt het mee met de vraag en behoefte binnen het Beatrixkwartier.

Beheer & gebruik

Elke derde donderdag van de maand komt iedereen bij elkaar voor het onderhoud. Gezamenlijk commitment voor het park is echter vanaf het begin een moeilijk onderdeel geweest waardoor achterstallig onderhoud altijd op de loer lag. Sinds 1 oktober 2016 is een vaste vrijwilliger - parkmanager Cees Sprenger - bereid gevonden het beheer en onderhoud van het PopUp Park voor zijn rekening te nemen.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Goede communicatie tussen de betrokken partijen onderling is cruciaal juist omdat iedereen andere belangen en interesses in het park heeft: voorkom dat tegengestelde belangen elkaar bijten. Onze mooie samenwerking met de Gemeente Den Haag heeft bijgedragen aan een positieve
Verder is het maken van duidelijke afspraken over voorliggende taken belangrijk zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

Tips

Een duidelijke communicatiestructuur waarbij één persoon spin in het web is en waar alle betrokkenen op reguliere momenten samenkomt om te overleggen en ervaringen te delen.
Het onderhoud van het park is tijdrovend en moeilijk in te vullen. Duidelijke afspraken maken over de invulling hiervan om te voorkomen dat steeds dezelfde mensen deze taak op zich nemen. De oplossing is bij ons gekomen met de aanstelling van onze vrijwillige parkmanager Cees Sprenger.

Kosten

Dit project is tot stand gekomen door inspanningen van betrokkenen. Er zijn geen bedragen in een centrale pot gestort waaruit projecten zijn uitgevoerd. De kosten per onderdeel zijn dus ook niet bekend. Zo is het gebruiksklaar maken van de kavel en de omheining ervan zijn de eerste kosten geweest die uitgevoerd zijn door de gemeente. De ontwikkeling van de huisstijl van het Popup Park is gedaan door de GBC Beatrixkwartier. De invulling van het park is projectsgewijs gegaan. Het beachvolleybalveld is bijvoorbeeld aangelegd op kosten van de gemeente, Volleybalvereniging Haaglanden doet het onderhoud en de boarding rond het veld is voor rekening van Wijkberaad Bezuidenhout aangeschaft. Deze boarding wordt in de winter overigens gebruikt voor het schaatsbaan. De vlindertuin is op kosten van MN aangelegd. De schuur waar tuingereedschap en sportspullen kunnen worden opgeslagen is geplaatst door BAM. Het onderhoud is meerdere malen groot uitgevperd door de gemeente. Inmiddels is de vrijwillige parkmanager aan de slag tegen een vrijwilligersvergoeding die wordt gedragen door de GBC Beatrixkwartier.

Marktvraag

De uitvoering en financiering is gedaan door de betrokken partijen.

Businesscase

Met dit project wordt geen winst gemaakt. We proberen slechts zoveel mogelijk de kosten te drukken.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Manja Meuleman
Organisatie Green Business Club Beatrixkwartier
E-mailadres manja@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0651086842

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design